Біохімічні дослідження

20 років досвіду/оригінальні швейцарські реактиви/інноваційне обладнання останнього покоління/лікарі-лаборанти вищої категорії

Додаткові замовлення

Сиворотка крові пацієнта зберігається в Лабораторії "МеДіС" протягом 3-х днів для можливості проведення додаткових або повторних досліджень! Детальніше

Забір біоматеріалу оплачується додатково згідно з прайс-листом.

Ліцензія МОЗ України АЕ №571840 від 25.12.14. Прайс-лист від 20-09-2018

Назва Термін
виконання
Ціна

Біохімічні дослідження

Глюкоза у сироватці 1 день60.00 грн
Глікований гемоглобін (HbA1с)1 день150.00 грн
Креатинін 1 день53.00 грн
Сечовина 1 день53.00 грн
Сечова кислота1 день53.00 грн
Аспартатамінотрансфераза 1 день53.00 грн
фермент, необхідний для синтезу амінокислот, метаболізму корисних речовин і будови клітин і тканин. Він проводиться внутрішньоклітинно і розташовується здебільшого в міокарді (серцевому м’язі), менше в печінці, нервовій тканині, нирках, м’язах тіла.
Холестерин1 день53.00 грн
Аланінамінотрансфераза 1 день53.00 грн
Амілаза панкреатична1 день60.00 грн
Кальцій загальний 1 день53.00 грн
Білірубін загальний 1 день53.00 грн
Глюкоза у капілярній крові (експрес-тест)*42.00 грн
Ліпопротеїни високої щільності (пряме визначення) 1 день60.00 грн
Ліпопротеїни високої щільності (HDL) називаються "хорошим" холестерином, оскільки вони видаляють холестерин з крові та стінок артерій. Вищий показник HDL є бажаним і покращить ваш загальний показник холестерину.
Білірубін прямий1 день53.00 грн
ліпопротеїни низької щільності1 день60.00 грн
ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) вважаються "поганим" холестерином. Хоча вони несуть необхідний холестерин у всі частини тіла, занадто багато ЛПНЩ у системі може призвести до захворювання коронарних артерій, через накопичення відкладень ЛПНЩ у стінках артерій
Залізо в сироватці 1 день53.00 грн
За допомогою біохімічного аналізу виявляють надлишок або нестачу мікроелемента Fe. Залізо в сироватці крові, його кількісний зміст визначають по крові, узятій з вени. Для аналізу на гемоглобін наколюється палець. Якщо в організмі гострий запальний процес, то ці показники міняються не залежно від їх причини.
Вітамін В 124-5 днів200.00 грн
Білок загальний1 день53.00 грн
Калій1 день53.00 грн
Тригліцериди 1 день53.00 грн
Тригліцериди є типом жиру, який упаковується з холестерином, коли ліпопротеїни утворюються в клітинах печінки.
Феритин1 день160.00 грн
Лактатдегідрогеназа 1 день53.00 грн
Вільна залізозв’язуюча функція (UIBC)1 день65.00 грн
Фолієва кислота 4-5 днів180.00 грн
Магній 1 день53.00 грн
Ліпаза1 день60.00 грн
Глюкозотолерантний тест з навантаженням1 день80.00 грн
Лужна фосфатаза 1 день53.00 грн
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)1 день53.00 грн
Креатинкіназа (креатинфосфокіназа)1 день60.00 грн
Натрій1 день53.00 грн
Гомоцистеїн 1 день375.00 грн
Хлориди 1 день53.00 грн
Альбумін1 день53.00 грн
Фосфор 1 день53.00 грн
Холінестераза4-5 днів42.00 грн
Трансферин3-4 дні130.00 грн
Насичення трансферину залізом (трансферин, залізо)3-4 дні200.00 грн
Гаптоглобін3-4 дні140.00 грн
Аполіпопротеїн А-13-4 дні95.00 грн
α2 макроглобулін (Виконується в Україні)12 днів200.00 грн

* час виконання від моменту надходження аналізу в лабораторію

УВАГА! Прийом біоматеріалу на дослідження калу на яйця гельмінтів в п’ятницю та суботу не здійснюється. Здати пробу можливо з понеділка по четвер виключно в транспортних контейнерах парасепта.