Перелік аналізів

Інформація про підготовку до здачі аналізів

Точні аналізи - правильний діагноз!

16 років досвіду/оригінальні швейцарські реактиви/інноваційне обладнання останнього покоління/лікарі-лаборанти вищої категорії

Ліцензія МОЗ України АЕ №571840 від 25.12.14

Прайс-лист від 01.04.2018р

Увага! У зв'язку із частою зміною курсу валют і відповідно зміною цін на оригінальні реактиви, які використовуються для виконання досліджень, актуальні ціни уточнюйте у день здачі аналізів у медичному кабінеті мережі ДЦ "Медіс"

або за телефоном інформаційної лінії 0 (800) 50 17 50 (безкоштовно по Україні) - з 8.00 до 16.00 та 260-17-17 після 16.00 .

Забір біоматеріалу оплачується додатково згідно з прайс-листом.

* час виконання від моменту надходження аналізу в лабораторію
УВАГА! Прийом біоматеріалу на дослідження калу на яйця гельмінтів в п'ятницю та суботу не здійснюється. Здати пробу можливо з понеділка по четвер виключно в транспортних контейнерах парасепта.

Загальноклінічні дослідження

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
Гематологічні дослідження
45 Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі без формули лейкоцитів (WBC-Diff) 85 1
46 Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі з мікроскопією формули лейкоцитів (WBC-Diff) 130 1
49 Ретикулоцити 33 1
Імуногематологічні дослідження
71 Група крові/резус фактор 90 1
Дослідження параметрів сечі
102 Аналіз сечі загальний з мікроскопією осаду сечі 90 1
103 Проба Сулковича (якісний метод визначення рівня кальцію в сечі) 65 1
104 Глюкоза у сечі 32 1
106 Аналіз сечі за Нечипоренком 80 1
107 Ацетон у сечі 32 1
108 Мікроальбумін у сечі 115 1
271 Мідь в сечі 625 12

Біохімічні дослідження

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
 
11 Глюкоза у сироватці 60 1
12 Сечовина 53 1
13 Креатинін 53 1
14 Сечова кислота 53 1
15 Білірубін загальний 53 1
16 Білірубін прямий 53 1
17 Холестерин 53 1
18 HDL-холестерин (пряме визначення) 60 1
19 Тригліцериди 53 1
20 LDL-холестерин (пряме визначення) 60 1
22 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 53 1
23 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 53 1
24 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 53 1
25 Лужна фосфатаза (ЛФ) 53 1
26 Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) 53 1
27 Креатинкіназа (креатинфосфокіназа) 60 1
28 Кальцій загальний 53 1
29 Магній 53 1
30 Фосфор 53 1
31 Залізо в сироватці, (Fe) 53 1
32 Хлориди 53 1
33 Натрій 53 1
34 Калій 53 1
35 Білок загальний 53 1
36 Альбумін 53 1
41 Амілаза панкреатична 60 1
42 Гомоцистеїн 375 1
43 Ліпаза 60 1
55 Глюкоза у капілярній крові (експрес-тест) 42 *
113 Глікований гемоглобін (HbA1с) 150 1
114 Глюкозотолерантний тест з навантаженням 80 1
119 Холінестераза 42 4-5
126 Феритин 160 1
129 Вільна залізозв’язуюча функція (UIBC) 65 1
181 Трансферин 130 3-4
184 Насичення трансферину залізом (трансферин, залізо) 200 3-4
187 Гаптоглобін 140 3-4
266 Аполіпопротеїн А-1 95 3-4
380 α2 макроглобулін (Виконується в Україні) 200 12
256 Церулоплазмін 827 12
270 Мідь у сироватці 742 16
286 Протеїн С 2265 12-16
287 Протеїн S 2265 12-16
293 Лактат 650 12
185 Вітамін В 12 200 4-5
186 Фолієва кислота 180 4-5

Показники системи гемостазу

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
 
38 D-димери (діагностика тромбозів) 385 *2 год
40 Коагулограма згідно євростандартів (протромбіновий час (PT), протромбіновий індекс, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ/INR), активований частковий тромбопластиновий час (APTT), фібриноген(Fib)) 130 1
47 Час згортання крові 25 1
48 Час кровотечі 25 1
50 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 53 1
53 Протромбіновий індекс (з МНВ / INR) 70 1
56 Фібриноген 65 1
189 Вовчаковий антикоагулянт 300 3-4

Гормональні дослідження

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
Тиреоїдна панель
44 АТ до рецепторів ТТГ 290 1
85 Тиреотропний гормон (ТТГ) TSH 135 1
86 Т4 вільний (вільний тироксин) 135 1
87 Т3 вільний (трийодтиронін) 135 1
89 АТ до пероксидази щитовидної залози (АТПО) 145 1
115 Тиреоглобулін 145 1
135 Кальцитонін 285 1
166 АТ до тиреоглобуліну (АТТГ) 145 1
Пренатальна дігностика
96 Альфафетопротеїн (АФП) 150 1
98 Естріол вільний 180 1
100 Загальний ХГ 150 1
142 РАРР-А 225 1
169 Вільний ХГ 165 1
289 Інгібітор С1-естерази, активність 1843 12
296 Інгібітор C1-естерази, концентрація 881 16
Гормональна панель
10 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 215 1
88 С-пептид 160 1
90 Пролактин 140 1
91 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 135 1
92 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 140 1
93 Прогестерон 140 1
94 Естрадіол 135 1
116 Тестостерон загальний 145 1
175 ДГЕА-с (дегідроепіандростерон сульфат) 160 1
198 Кортизол 175 1
199 Соматотропний гормон 180 1
200 Паратгормон (паратиреоїдний гормон) 180 1
180 Тестостеронестрадіол зв`язуючий глобулін (SHBG) 220 4-5
191 Тестостерон вільний 225 3-4
136 17-гідроксипрогестерон 190 4-5
160 Антимюлерівський гормон (АМГ) 392 4-5
194 25-гідроксивітамін Д 350 7-8
268 Гастрин 905 16
285 Альдостерон 913 14-16
183 Інсулін 140 4-5
556 Індекс HOMA-IR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності) 190 3-4

Дослідження онкологічних маркерів

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
 
37 HE4 489 1
97 СА 125 185 1
131 Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) 145 1
132 Простат-специфічний антиген вільний (ПСА) 145 1
139 Онкомаркер молочної залози СА 15-3 180 1
141 Раково-ембріональний антиген РЕА 180 1
138 Онкомаркер Cyfra 21-1 315 7
269 Бета-2 мікроглобулін 844 12
140 Онкомаркер СА 19-9 240 3-4
190 Онкомаркер СА 72-4 395 3-4

Інфекції. Визначення специфічних антигенів та антитіл до збудників інфекційних захворювань

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
TORCH-інфекції
77 Токсоплазма (АТ Ig M) 160 1
78 Токсоплазма (АТ Ig G) 150 1
152 Цитомегаловірус (АТ Ig M) 140 1
153 Цитомегаловірус (АТ Ig G) 145 1
144 АТ до вірусу звичайного герпесу типу 1 Ig G 168 4-5
145 АТ до вірусу звичайного герпесу типу 2 Ig G 185 4-5
143 Вірус простого герпесу 1/2 типу Ig M (HSV 1/2 Ig M) 185 3-4
148 Краснуха Ig M 135 3-4
149 Краснуха Ig G 135 3-4
201 Вірус простого герпесу 1/2 типу Ig G (HSV 1/2 Ig G) 210 3-4
344 Цитомегаловірус, ПЛР якісний 115 3
345 Токсоплазма ПЛР якісний 135 9
348 Вірус простого герпесу тип 1 і 2, ПЛР типування якісний 195 4-5
355 Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 тип (HSV-6) 152 4
356 Антитіла Ig M до вірусу Varicella zoster 152 4
357 Антитіла Ig G до вірусу Varicella zoster 152 4
358 Вірус Varicella zoster (3 тип герпеса), ПЛР якісний 152 4
Гепатити. Діагностика та моніторинг гепатитів
83 HBs-антиген (кількісний) 170 1
84 HCV АТ Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні 215 1
130 Маркери гепатиту В (HBs, анти-HBs, HBe, анти-HBe, анти-HBc) 230 1
192 АТ Ig G до HAV (гепатит А) 215 4-5
193 АТ Ig М до HAV (гепатит А) 190 4-5
349 Вірус гепатиту С ( HCV) , ПЛР якісний 180 9
350 Генотипування вірусу гепатиту С (HCV), ПЛР 400 9
351 Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР кільк.,Real-Time 600 9
352 Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР кільк.,Real-Time 600 10
353 Вірус гепатиту В ( HВV) , ПЛР якісний 300 9
Паразитарні інфекції. Збудники гельмінтозів (виявлення спеціифічних антитіл до гельмінтів)
164 АТ Ig G до аскарид 145 2-3
195 АТ Ig G до Toxocara canis 190 2-3
197 Сумарні АТ до лямблій 168 2-3
202 АТ Ig G до антигенів Опісторхів 150 4-5
203 АТ Ig G до антигенів Трихінел 150 4-5
204 АТ Ig G до антигенів Ехінококу 150 4-5
Урогенітальні інфекції. Збудники урогенітальних інфекцій
69 Хламідія АТ Ig A до Сhl.trachomatis 140 2-3
150 Експрес тест на АТ t. Palidum 187 1
158 Хламідія АТ Ig M до Сhl.trachomatis 140 2-3
159 Хламідія АТ Ig G до Сhl.trachomatis 135 2-3
165 Мікоплазма (АТ Ig G до антигенів Mycoplasma hominis) 125 2-3
196 АТ Ig G до Ureaplasma urealyticum 125 2-3
361 Аналіз виділень із сечостатевих органів 90 2-3
328 Трихомонада, ПЛР якісний 115 3
329 Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), ПЛР якісний 115 3
330 Хламідія(Chlamidia Trachomatis), ПЛР якісний 115 3
331 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР якісний 115 3
332 Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР якісний 115 3
333 Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+ parvum), ПЛР якісний 115 3
335 Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР якісний 115 3
Інші інфекції
79 Helicobacter Pylori, АТ Ig G 150 1
208 АТ Ig M до Bordetella pertussis (збудник кашлюку, коклюшу) 300 4-5
209 АТ Ig G до Bordetella pertussis (збудник кашлюку, коклюшу) 300 4-5
280 Борелії Бургдорфері, АТ Ig G 180 4-5
291 Борелії Бургдорфері, АТ Ig M 180 4-5
154 Вірус Епштейн-Барра VCA Ig M (EBV VCA Ig M) 143 3-4
155 Вірус Епштейн-Барра VCA Ig G (EBV VCA Ig G) 155 3-4
156 Вірус Епштейн-Барра EBNA Ig G (EBV EBNA Ig G) 162 3-4
282 Боррелії Бургдорфера IgG (Westernblot) 1490 16
283 Боррелії Бургдорфера IgМ (Westernblot) 1490 16
297 Ієрсинія АТ 1016 12
334 Кандида, визначення виду ( Candida albicans + crusei + glabrata ), ПЛР якісний 146 3
336 Вірус папіломи людини - ВПЛ (HPV) 16,18, ПЛР 125 3
337 Вірус папіломи людини - ВПЛ (HPV) 6,11, ПЛР 140 3
338 Вірус папіломи людини - ВПЛ (HPV) СКРИН (високоонкогенна панель - 11 типів) 275 3
339 Вірус папіломи людини (ВПЛ) високоонкогенного ризику типів 16,18,31, 33,35,39,45,51,52,56,58,59 (ПЛР кільк.,без генотипування).,Real-Time 305 4-5
341 Вірус папіломи людини (ВПЛ) високоонкогенного ризику, типів 8, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (ПЛР кільк., з енотипуванням), Real-Time 446 4-5
342 Фемофлор® 16, ПЛР кільк., Real-Time 675 4-5
343 Фемофлор® Скрін, ПЛР кільк., Real-Time 500 4-5
346 Вірус Епштейна-Барра, ПЛР якісний 145 4-5
347 Вірус Епштейн-Барра, ПЛР кільк. 145 4-5

Показники стану імунної системи

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
Імуноглобуліни
65 Імуноглобулін М (Ig M) 107 1
66 Імуноглобулін А (Іg A) 107 1
82 Імуноглобулін E (Ig E) 150 1
64 Імуноглобулін G (Ig G) 107 1
Ревматологічні та гострофазові показники
39 АТ до циклічного цитрулінового пептиду (Anti-CCP) 335 1
58 Ревматоїдний фактор (кількісний) 107 1
59 С-реактивний білок (кількісний) 107 1
62 Антистрептолізин-О (кількісний) 107 1
68 Циркулюючі імунні комплекси 50 1
73 HLA- B27 250 1
168 АТ до цитрулінованого віментину (Anti-MCV) 470 10
279 Альфа-1-антитрипсин 765 16
Антитіла при аутоімунних захворюваннях до:
63 Фактор системного вовчаку (ANA) 125 1
70 Аутоімунна панель (Ro/SS-A 52; La/SS-B; CENP-B; Scl-70; dsDNA; Jo-1; MPO; PR3; AMA - M2; LC-1; LKM - 1; PM/Scl 100; SRP 54; Sp 100; gp 210; Ku; Sm; U1-snRNP) 1060 4-5
117 АТ до Гліадину Ig G 250 4-5
118 АТ до Гліадину Ig А

250

4-5
121 АТ до двохспіральної ДНК 325 3-4
161 Антиспермальні АТ - кров, цервікальний слиз, сіменна плазма (якісне визначення) 205 4-5
162 АТ до Кардіоліпіну Ig M 299 16
163 АТ до Кардіоліпіну Ig G 245 16
167 АТ до В2-глікопротеїну Ig G 299 8-10
170 Антинейтрофільні цитоплазматичні АТ (cANCA, pANCA) - напівкількісний 850 10
171 АТ до фосфоліпідів Ig G (APHL Ig G) 245 15-16
172 АТ до фосфоліпідів Ig M (APHL Ig M) 250 15-16
250 АМА/ААТ до мітохондрій 541 12
251 SS-B-Антиген АТ 740 12
253 ANA/(Антинуклеарні АТ) 1132 12
254 Ендомізіум Ig G АТ 1075 16
255 Ендомізіум Ig A АТ 1075 16
257 Scl-70-АТ 870 12
260 АМА-М2-ААТ до мітохондрій 1011 12
263 ААТ до основного білку міеліну 4620 16
273 SLA-AT/AAT до розчинного печінкового антигену 959 16
274 LKM-AT/AAT до печінково-ниркових мікросом 959 16
275 CANCA/Цитоплазматичні нейтрофільні АТ 816 16
276 ААТ до гладкої мускулатури 986 12
277 ААТ до острівкового апарату підшлункової залози 1049 16
288 Антитіла до рецеп ацетилхоліну АРА (anti-AChR) 742 16
290 Непряма проба кумбса 1563 14
299 Пряма проба кумбса 1071 14

Алергологічні дослідження

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
 
301 Фадіатоп (sIgE): комплекс інгаляційних алергенів 395 3-4
302 Фадіатоп Інфант (Infant sIgE): комплекс інгаляційних та харчових алергенів (діти до 4-х років) 495 3-4
292 Лактози непереносимість (ПЛР на мутації) 881 16
294 Глютен 567 12
295 Імуноглобулін Ig G4 1781 12
Алергодіагностика ImmunoCAP Phadia: Індивідуальні харчові алергени
303 f1 Білок яйця 425 3-4
304 f233 Овомукоїд яйця (Gal d1) 425 3-4
305 f232 Овальбумін яйця (Gal d2) 455 3-4
306 f2 Молоко 425 3-4
307 f78 Казеїн (Bos d8) 425 3-4
308 f4 Пшениця 330 3-4
309 f3 Риба 330 3-4
Алергодіагностика ImmunoCAP Phadia: Індивідуальні респіраторні алергени
310 t3 Береза бородавчата 360 3-4
311 t14 Тополя 360 3-4
312 t2 Вільха сіра 360 3-4
313 t215 Береза бородавчата rBet v 1 PR – 10 (мажорні алергенкомпоненти) 395 3-4
314 t221 Береза бородавчата rBet v 2, rBet v 4 (мінорні алергенкомпоненти) 440 3-4
315 g6 Тимофіївка лучна 330 3-4
316 g11 Костер (Стоколос) 370 3-4
317 g204 Райграс високий 425 3-4
318 g4 Вівсяниця лучна (костриця лучна) 370 3-4
319 g8 Тонконіг (Мятлик) лучний 370 3-4
320 g213 Тимофіївка лучна rPhl p 1, rPhl p 5b (мажорні алергенкомпоненти) 395 3-4
321 g214 Тимофіївка лучна rPhl p 7, rPhl p 12 (мінорні алергенкомпоненти) 425 3-4
322 d1 Кліщі домашнього пилу 395 3-4
323 d205 Тропоміозин (мінорний) 425 3-4
324 e1 Кішка, епітелій та лупа 330 3-4
325 e5 Собака, лупа 330 3-4
Алергоспецифічні антитіла класу Імуноглобуліну Е (IgE) Скринінг алергоспецифічних антитіл
80 Алерго-специфічні АТ (харчова панель 1) Гречка, арахіс, какао, голландський сир, помідор, картопля, скумбрія, тунець, тріска, лосось, свинина, курятина, яловичина, суміш цитрусових (лимон, апельсин, мандарин, лайм), дріжджова випічка, пшеничне та ячмінне борошно, рис, часник, каштан їстівний 770 4-5
81 Алерго-специфічні АТ (змішана панель) Арахіс, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшенична мука, пилок берези бородавчатої, польова тимофіївка, пилок полину, кліщі D.Pteronyssinus, D.Farinae, епітелій собаки, епітелій кота, епітелій кон 770 4-5
120 Алерго-специфічні АТ (інгаляційна панель) Пилок берези, пилок вільхи, пилок ліщини, пилок дуба, жита, полині, подорожника, польова тимофіївка; кліщі домашнього пилу: D.Pteronyssinus, D.Farinae; епітелій собаки, кішки, коня, морської свинки, хом’яка, кролика; грибки цвілі та плісняви: Asp.Fumig 770 4-5

Моніторинг лікарських препаратів в крові

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
 
133 Вальпроєва кислота 190 1
134 Карбамазепін 160 1

Забір матеріалу одноразовими системами

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
 
109 Забір венозної крові одноразовими системами 32 *
111 Забір крові одноразовими системами в спеціальних умовах (виїзд до пацієнта) 200 *
112 Забір біоматеріалу одноразовими системами для інших лабораторій 80 *
326 Забір капілярної крові одноразовими системами 32 *
354 Розширений забір венозної крові одноразовими системами (з метеликом, від 3-х та більше пробірок) 42 *
363 Забір зразків для урогенітальних та цитологічних досліджень одноразовими системами 42 *

Цитологічні та патогістологічні дослідження

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
Цитологічні дослідження
360 Цитологічне дослідження: матеріал пункційної тонкоголкової біопсії та інші 235 до 3-х
369 Цитологічне дослідження мазка цервікального каналу 130 до 3-х
Дослідження біопсійного матеріалу
362 Біопсійний матеріал окремих фрагментів тканин 320 3-4
365 Біопсія шлунку з визначенням Helicobacter pylory 465 3-4
370 Біопсія простати (до 4 зразків) 320 3-4
371 Біопсія простати (більше 4 зразків) 605 3-4
Дослідження операційного матеріалу
366 Операційний матеріал (Резековані під час операцій органи або органокомплекси із дослідженням реґіонарних лімфатичних вузлів, країв резекції та інше), до 3-х порцій матеріалу (включно) 320 3-4
367 Операційний матеріал при комбінованих операціях (Наприклад: видалення нирки разом із кишкою чи товстої кишки разом з маткою і т. ін.) 605 3-5
368 Інтраопераційне патогістологічне дослідження з використанням кріостатних зрізів і подальшим плановим патогістологічним дослідженням операційгого матеріалу 645 3-4
372 Операційний матеріал шкіри з множинними утворами (до 4 шматків) 320 3-5
373 Операційний матеріал шкіри з множинними утворами (до 8 шматків) 615 3-5
374 Операційний матеріал шкіри з множинними утворами (до 12 шматків) 899 3-5
375 Операційний матеріал шкіри з множинними утворами (більше 12 шматків) 1199 3-5
376 Операційний матеріал (Резековані під час операцій органи або органокомплекси із дослідженням реґіонарних лімфатичних вузлів, країв резекції та інше), більше 3-х порцій матеріалу 605 3-4

Ургентні дослідження

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
 
21 Прокальцитонін (діагностика сепсису) 500 *4-8год
54 Тропонін І (діагностика інфаркту) 170 *4-8год
99 Загальний ХГ (для діагностики позаматкової вагітності) 210 *4-8год
122 Тропонін Т (діагностика інфаркту) 335 *2 год

Комплексні дослідження

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
 
1001 Комплекс №1 Діагностика щитоподібної залози II Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільний, АТ до пероксидази щитовидної залози (АТПО) 317 1
1002 Комплекс №2 Діагностика щитоподібної залози I АТ до пероксидази щитовидної залози (АТПО), АТ до тиреоглобуліну (АТТГ), Кальцитонін, Т3 вільний, Т4 вільний, Тиреотропний гормон (ТТГ) 795 1
1003 Комплекс №3 Гормони щитоподібної залози Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільний, Т3 вільний 315 1
1004 Комплекс №4 Скринінг хронічного аутоімунного захворювання щитоподібної залози АТ до пероксидази щитовидної залози (АТПО), АТ до тиреоглобуліну (АТТГ), Тиреотропний гормон (ТТГ) 349 1
1005 Комплекс №5 Фіброметрія печінки Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі без формули лейкоцитів (WBC-Diff), Протромбіновий індекс (з МНВ / INR), α2 макроглобулін (Виконується в Україні), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), Сечовина 2070 7
1006 Комплекс №6 Діагностика атеросклерозу (ліпідограма) Холестерин, HDL-холестерин (пряме визначення), LDL-холестерин (пряме визначення), Тригліцериди 190 1
1007 Комплекс №7 Захворювання підшлункової залози Амілаза панкреатична, Ліпаза, Онкомаркер СА 19-9, Глюкоза у сироватці 372 1
1009 Комплекс №9 Захворювання печінки Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), Лужна фосфатаза (ЛФ), Білірубін загальний, Білірубін прямий 250 1
1010 Комплекс №10 Діагностика гепатитів Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), Білірубін загальний, Білірубін прямий, HBs-антиген (кількісний), HCV АТ Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні 545 1
1011 Комплекс №11 Захворювання нирок Аналіз сечі загальний з мікроскопією осаду сечі, Сечова кислота, Креатинін , Сечовина 195 1
1012 Комплекс №12 Електроліти крові Калій, Натрій, Хлориди 145 1
1013 Комплекс №13 Діагностика ревматоїдного артриту АТ до циклічного цитрулінового пептиду (Anti-CCP), С-реактивний білок (кількісний), Ревматоїдний фактор (кількісний) 467 1
1014 Комплекс №14 Діагностика ревматизму С-реактивний білок (кількісний), Ревматоїдний фактор (кількісний), Антистрептолізин-О (кількісний) 275 1
1015 Комплекс №15 Скринінг інфекцій перед вагітністю TORCH (IgG) Токсоплазма (АТ Ig G), Краснуха Ig G, Цитомегаловірус (АТ Ig G), АТ до вірусу звичайного герпесу типу 1 Ig G, АТ до вірусу звичайного герпесу типу 2 Ig G , Хламідія АТ Ig G до Сhl.trachomatis 855 3-4
1016 Комплекс №16 Перинатальна діагностика I триместру РАРР-А, Вільний ХГ 335 1
1017 Комплекс №17 Перинатальна діагностика II триместру Альфафетопротеїн (АФП), Загальний ХГ, Естріол вільний 422 1
1018 Комплекс №18 Контроль першої фази місячного цикл Пролактин, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Естрадіол 370 1
1019 Комплекс №19 Контроль другої фази місячного циклу Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Прогестерон, Естрадіол 353 1
1020 Комплекс №20 Захворювання простати Простат-специфічний антиген загальний (ПСА), Простат-специфічний антиген вільний (ПСА) 242 1
1021 Комплекс №21 Чоловіча онкологічна панель Простат-специфічний антиген загальний (ПСА), Раково-ембріональний антиген РЕА, Онкомаркер СА 19-9, Онкомаркер СА 72-4 895 1
1022 Комплекс №22 Онкомаркери яйників I СА 125, HE4 610 1
1023 Комплекс №23 Діагностика паразитарних захворювань АТ Ig G до аскарид, АТ Ig G до Toxocara canis, Сумарні АТ до лямблій 472 3-4
1024 Комплекс №24 Діагностика анемії Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі з мікроскопією формули лейкоцитів (WBC-Diff), Залізо в сироватці, (Fe), Вільна залізозв’язуюча функція (UIBC), Феритин 310 1
1025 Комплекс №25 Здоров’я дитини Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі з мікроскопією формули лейкоцитів (WBC-Diff), Аналіз сечі загальний з мікроскопією осаду сечі, Глюкоза у капілярній крові (експрес-тест) 225 1
1026 Комплекс №26 Контроль здоров’я Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі з мікроскопією формули лейкоцитів (WBC-Diff), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Білірубін загальний, Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), Глюкоза у сироватці, Холестерин, HDL-холестерин (пряме визначення), LDL-холестерин (пряме визначення), Тригліцериди 435 1
1027 Комплекс №27 Здоров’я жінки Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі з мікроскопією формули лейкоцитів (WBC-Diff), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), Білірубін загальний, Сечовина , Креатинін , Глюкоза у сироватці, Холестерин, HDL-холестерин (пряме визначення), LDL-холестерин (пряме визначення), Тригліцериди, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 710 1
1028 Комплекс №28 Здоров’я мужчини Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі з мікроскопією формули лейкоцитів (WBC-Diff), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), Білірубін загальний, Сечовина , Креатинін , Глюкоза у сироватці, Холестерин, HDL-холестерин (пряме визначення), LDL-холестерин (пряме визначення), Тригліцериди, Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) 700 1
1029 Комплекс №29 Скринінг перед операцією Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі з мікроскопією формули лейкоцитів (WBC-Diff), Аналіз сечі загальний з мікроскопією осаду сечі, Глюкоза у сироватці, Коагулограма згідно євростандартів (протромбіновий час (PT), протромбіновий індекс, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ/INR), активований частковий тромбопластиновий час (APTT), фібриноген(Fib)), Експрес тест на АТ t. Palidum, Група крові/резус фактор 607 1
1031 Комплекс №31 Онкомаркери яйників II СА 125, HE4, Онкомаркер молочної залози СА 15-3 762 1
1032 Комплекс №32 Скринінг печінки та нирок Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), Білірубін загальний, Сечовина , Креатинін 275 1
1033 Комплекс №33 Діагностика ниркової недостатності Креатинін , Сечовина , Калій 120 1
1066 Комплекс №66 Чи має дитина глисти? Сумарні АТ до лямблій, АТ Ig G до аскарид, АТ Ig G до Toxocara canis, Імуноглобулін E (Ig E) 587 3-4
1069 Комплекс №69 Біохімія крові Білок загальний, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Сечова кислота, Глюкоза у сироватці, Глікований гемоглобін (HbA1с), Креатинін , Сечовина , Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), Лужна фосфатаза (ЛФ), Холестерин, HDL-холестерин (пряме визначення), LDL-холестерин (пряме визначення), Тригліцериди 670 1
1085 Комплекс №85 Чому часто застуджуюсь? Гуморальний імунітет Імуноглобулін А (Іg A), Імуноглобулін М (Ig M), Імуноглобулін G (Іg G), Імуноглобулін E (Ig E) 360 1
1088 Комплекс №88 Болить “під ложечкою” Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі з мікроскопією формули лейкоцитів (WBC-Diff), Helicobacter Pylori, АТ Ig G 230 1
1093 Комплекс №93 Діагностика хвороби Лайма Загальний аналіз крові (ЗАК) на гематологічному аналізаторі з мікроскопією формули лейкоцитів (WBC-Diff), Борелії Бургдорфері, АТ Ig G, Борелії Бургдорфері, АТ Ig M 410 4-5

Генетичні дослідження

КодНазваВартість
(грн)
Термін
виконання
(дні)
 
511 Мутація – 1 BRCA1 Ризик раку молочної залози (РМЖ) і раку яйників (РЯ) 350 10-15
512 Мутація – 2 BRCA1 350 10-15
513 Лейденська мутація (коагуляційний фактор V) 350 10-15
514 Мутація протромбіну (коагуляційний фактор II) 350 10-15
515 Каріотипування 1500 10-15
516 Муковісцидоз 350 10-15
517 Фенілкетонурія 700 10-15
518 Синдром Жильбера 500 10-15
519 Хвороба Вільсона-Коновалова 1050 10-15
520 Мієлопроліферативне  захворювання 500 10-15
521 Лактозна недостатність 350 10-15
522 Хвороба Крона 1050 10-15
523 Теломерний тест 1000 10-15
524 Чутливість до варфарину-1 Аллель СYP2C9 * 2 350 10-15
525 Чутливість до варфарину-2 Аллель СYP2C9 * 3 350 10-15
526 Клопідогрел 1 350 10-15
527 Клопідогрел 2 350 10-15
528 ТАКРОЛІМУС 350 10-15
529 Мутація SLCO1B1 350 10-15