Комплексний аналіз «Sport Optimum»

Комплекс аналізів «Sport Optimum» скаладається з 12-ти показників та дозволяє значно розширити межі обстеження в порівнянні з комплексом «SportBasic»:

 • ЗАК
 • Аналіз сечі загальний з мікроскопією осаду сечі
 • Холестерин загальний
 • Тригліцериди
 • Глюкоза (у сироватці)
 • Креатинін
 • АЛТ (Аланінамінотрансфераза)
 • АСТ (Аспартатамінотрансфераза))
 • HDL-холестерин (пряме визначення) (Ліпопротеїни високої щільності - ЛПВЩ)
 • LDL-холестерин (пряме визначення) (Ліпопротеїни низької щільності - ЛПНЩ)
 • Сечовина
 • Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)

У цьому комплексі додатково вводяться показники ліпопротеїнів високої та низької щільності (HDL-холестирин (Ліпопротеїни високої щільності – ЛПВЩ) та LDL-холестирин (Ліпопротеїни низької щільності - ЛПНЩ), які також називають «хорошим» та «поганим» холестирином. Якщо кількість «поганого» холестирину в крові вище норми, то це свідчить про небезпеку розвитку серцево-судинних захворювань, оскільки ліпопротеїни осідають на стінках судин та можуть призвести до їх закупорення. Якщо результати аналізу покажуть підвищений рівень гаммаглутамілтрансферази (ГГТ), а у Вас не спостерігаються такі захворювання як панкреатит, інфаркт чи печінкові захворювання, то це свідчить про непосильні фізичні навантаження, які необхідно переглянути для нормалізації цього показника та уникнення у майбутньому важких захворювань печінки.

Показання до дослідження:

 • кожні три місяці при регулярних середніх та інтенсивних навантаженнях для оцінки актуального стану здоров'я і впливу фізичних навантажень на організм; 
 • при підготовці до змагань, яка потребує більш інтенсивних тренувань, а також після періоду інтенсифікації тренувань для перевірки стану організму;

Матеріал для дослідження: цільна кров (з ЕДТА), сироватка крові.

Спортивні профілі розроблені нашими найкращими лікарями Діагностичного центру «МеДіС» з думкою про людей, які ведуть активний спосіб життя та дбають про своє хороше самопочуття. У наших комплексах немає нічого зайвого та неінформативного, а передбачені лише ті найважливіші показники, відхилення яких вкажуть на необхідність подальшої діагностики та лікування.

Вигода для Вас також у можливості вибору набору лабораторних досліджень залежно від інтенсивності та частоти тренувань: