Комплексний аналіз «Sport Complete»

Комплекс аналізів "Sport Complete" рекомендується для повного комплексного обстеження, моніторингу реакції організму на тривалі навантаження і ступеня подальшого відновлення. Складається з 15-ти показників:

 • ЗАК
 • Аналіз сечі загальний з мікроскопією осаду сечі
 • Холестерин загальний
 • Тригліцериди
 • Глюкоза (у сироватці)
 • Креатинін
 • АЛТ (Аланінамінотрансфераза)
 • АСТ (Аспартатамінотрансфераза)
 • HDL-холестерин (пряме визначення) (Ліпопротеїни високої щільності - ЛПВЩ)
 • LDL-холестерин (пряме визначення) (Ліпопротеїни низької щільності - ЛПНЩ)
 • Сечовина
 • Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)
 • С-реактивний білок
 • Білок загальний
 • Білірубін прямий

Проводиться поглиблена оцінка стану здоров'я спортсмена, що тренується тривалий час. Відмінність комплексу «SportComplete» від «SportBasic» та «SportOptimum» полягає у додатковому дослідженні таких трьох важливих показників як міоглобін, С-реактивний білок, загальний білок та альбумін. С-реактивний білок виступає домінуючим білком, який активізує імунну систему, покликану реагувати на пошкодження тканин (м`язових, нервових або епітеліальних). Але надмірний його вміст у крові може свідчити про перевантаження організму спортсмена білковим харчуванням, і, відповідно, може сигналізувати про ревматичну поліміалгію (хронічний біль у м`язах). Також С-реактивний білок високочутливий як маркер ризику раннього атеросклерозу, а також ліпідний профіль (HDL та LDL) з індексом атерогенності дають можливість визначити ризики розвитку захворювань серця і судин, які є найбільш частими серед професійних спортсменів. Поглибленому дослідженню піддається білковий обмін. Концентрація загального білка в крові відображає в цілому білковий обмін в організмі. Збільшення концентрації білкових речовин в крові відбувається внаслідок фізичного перенавантаження. Співвідношення білків в організмі змінюється при перетренованості і розвитку втоми. Білірубін - це жовтий гемохромний пігмент, який утворюється в результаті розпаду гемоглобіну, міоглобіну і цитохромів в ретикулоендотеліальній системі селезінки і печінки. Надмірні фізичні навантаження можуть спричити підвищення рівня білірубіну, що свідчить про серйозні захворювання печінки.

Показання до дослідження:

 • регулярні інтенсивні спортивні навантаження, епізодичні або часті больові симптоми, м’язові болі;
 • кожні три місяці при регулярних середніх та інтенсивних навантаженнях для оцінки актуального стану здоров'я і впливу фізичних навантажень на організм;
 • при підготовці до змагань, яка потребує більш інтенсивних тренувань, а також після періоду інтенсифікації тренувань для перевірки стану організму.

Матеріал для дослідження: цільна кров (з ЕДТА), сироватка крові.

Спортивні профілі розроблені нашими найкращими лікарями Діагностичного центру «МеДіС» з думкою про людей, які ведуть активний спосіб життя та дбають про своє хороше самопочуття. У наших комплексах немає нічого зайвого та неінформативного, а передбачені лише ті найважливіші показники, відхилення яких вкажуть на необхідність подальшої діагностики та лікування.

Вигода для Вас також у можливості вибору набору лабораторних досліджень залежно від інтенсивності та частоти тренувань:

Бережіть своє здоров’я разом з «МеДіС»!