Рекомендовані алгоритми лабораторних досліджень для сімейних лікарів

ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ (ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА)

 • ліпідограма (загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої та низької щільності)
 • K, Na, креатинін, сечовина
 • мікроальбумін сечі

ГЛИСТНА ІНВАЗІЯ / ГЕЛЬМІНТОЗИ

 • АТ до аскарид, АТ до токсокар
 • АТ до лямблій
 • ЗАК* з формулою

МОНІТОРИНГ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

 • глюкоза
 • глікований гемоглобін
 • мікроальбумін сечі

ДІАГНОСТИКА РЕВМАТИЗМУ

 • С-реактивний білок
 • ревматоїдний фактор, АСЛО

ПАТОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ

 • білірубін (прямий, непрямий), АЛТ, АСТ, ГГТ
 • гепатит В: Hbs-антиген
 • гепатит С: HCV-антитіла

ПАТОЛОГІЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

 • ТТГ, вільний Т4
 • АТ до пероксидази

ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ

 • ЗАК*, Ig E
 • панель алергенів

ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ

 • ЗАК*, феритин
 • залізо у сироватці
 • FE-зв'язувальна функція

ДІАГНОСТИКА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ

 • ЗАК*, антитіла до Helicobacter pylori

ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЇ ПРОСТАТИ

 • ПСА загальний, ПСА вільний
 • біопсія простати

ПАТОЛОГІЯ НИРОК

 • ЗАС**, креатинін, сечовина, сечова кислота
 • цистатин С

АРИТМІЇ, СТАНИ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ

 • коагулограма (протромбіновий час та індекс, міжнародне нормалізоване відношення (MHB))
 • D-димери

ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ

 • ЗАК*, ЗАС**, АСЛО, С-реактивний білок

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ

 • ліпідограма, ТТГ
 • глюкоза, інсулін, індекс НОМА
 • АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін

 

Етапи діагностики:

 • первинна
 • поглиблена
 • специфічна

ЗАК* - загальний аналіз крові

ЗАС** - загальний аналіз сечі