Рекомендовані алгоритми лабораторних досліджень для сімейних лікарів

ПАТОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

(ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА)
 • ліпідограма
  • загальний холестерин
  • тригліцериди
  • ліпопротеїди високої та низької щільності
  • індекс атерогенності
 • К, Na, креатинін, сечовина
 

ПАТОЛОГІЯ НИРОК

 • креатинін
 • сечовина
 • сечова кислота
 • загальний аналіз сечі
 

ПАТОЛОГІЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

 • білірубін (прямий, непрямий)
 • АЛТ
 • АСТ
 • ГГТ
 • ЛФ
 • гепатит В: Hbs-антиген
 • гепатит C: HCV-антиген
 

ПАТОЛОГІЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

 • ТТГ
 • вільний Т4
 • АТ до пероксидази
 

ДІАГНОСТИКА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ

 • загальний аналіз крові
 • антитіла до Helicobacter pylori
 

МОНІТОРИНГ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

 • глюкоза
 • глікований гемоглобін
 • мікроальбумін в сечі
 

ДІАГНОСТИКА РЕВМАТИЗМУ

 • АСЛО
 • С-реактивний білок
 • ревматоїдний фактор (кількісні показники)
 

ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ

 • АСЛО
 • С-реактивний білок
 • загальний аналіз крові
 

ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЇ ПРОСТАТИ

 • ПСА загальний
 • ПСА вільний
 

ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ

(ЕРИТРОЦИТИ)
 • загальний аналіз крові розгорнутий
 • Залізо сироваткове
 • Fe-зв’язувальна функція
 • феритин
 

АРИТМІЇ, СТАНИ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ НА СЕРЦІ ТА СУДИНАХ

 • коагулограма (протромбіновий час, індекс, міжнародне нормалізоване відношення, МНО)
 • ліпідограма
 

ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ

 • загальний аналіз крові
 • Ig E
 

ГЛИСТНА ІНВАЗІЯ

 • АТ до аскаридів
 • АТ до токсокари
 • АТ до лямблій
 • Ig E