Групи аналізів

Коагулограма (згідно Євростандартів)

Ціна: 320.00 грн
Тривалість виконання: 1 робочих днів
Визначення

Коагулограма- це комплексний аналіз крові для оцінки гемостазу. Завдяки йому можна своєчасно виявити проблеми системи згортання крові та запобігти виникненню наслідків цих проблем, в першу чергу це кровотечі або підвищене згортання крові.

Складові коагулограми:
-Протромбіновий час (PT)
-Протромбіновий індекс (РІ)
-Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ, INR)
-Загальний Фібриноген (Fibrinogen)
-Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)

Фібриноген- білок плазми крові, синтезується в печінці під впливом тромбіну перетворюється у нерозчинний фібрин, який становить основу згустку, який згодом утворює тромб. Основна його функція полягає в формуванні тромбу  і зупинці кровотечі.

Протромбіновий час – це час утворення фібринового згустку. Швидкість даного процесу напряму залежить від кількості та якості фібриногену а також вмісту в крові антикоагулянтів.

Протромбіновий індекс – це відношення часу згортання контрольної плазми до часу згортання досліджуваної плазми, виражене у відсотках.

Міжнародне нормалізоване відношення — це стандарт визначення протромбінового індексу, який не залежить від способу визначення протромбінового часу та чутливості реагентів, які застосовуються для визначення даного показника в лабораторії, і базується на порівнянні показників протромбінового індексу досліджуваної крові із показниками зсідання крові стандартизованих лабораторних тест-систем.
Даний показник застосовується для оцінки стану системи згортання крові, контролю ефективності антикоагулянтної терапії.

Активний частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) – час утворення згустку крові після додавання специфічних реагентів.
Використовується для діагностики захворювань системи згортання крові, виявлення антикоагулянту червоного вовчака, антифосфоліпідного обміну, передопераційної оцінки ризику розвитку кровотеч, контролю лікування нефракціонованим гепарином.


Відхилення від норми

Протромбіновий час (PT)
Подовження часу говорить про порушення згортання крові.

Протромбіновий індекс (РІ)
Підвищення показника притаманне для підвищення згортання та тромбоутворення а зниження для кровотеч.

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ, INR)
Підвищення
рівня характерне для захворювань печінки, дефіцит вітаміну К, спадкового або набутого дефіциту I, II, V, VII, Х факторів згортання крові, механічної жовтяниці.
 

Загальний Фібриноген (Fibrinogen)
Причинами підвищення рівня фібриногену є запальні, інфекційні та аутоімуннні захворювання, операції, травми, атеросклероз та вагітність.

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)
Підвищення
рівня АЧТЧ вказує на схильність до кровотеч.


Коли призначають?

Даний аналіз призначають під час вагітності, перед операцією, при серцево-судинних захворюваннях, хворобах нирок та печінки, онкологічних захворюваннях а також для контролю ефективності проведеного лікування.


Рекомендації

Даний аналіз призначається лікарем для контролю системи гемостазу. Є важливим дослідженням під час вагітності.МеДіС - Твоя Лабораторія!
Інформація, розміщена на сайті, є об'єктом інтелектуальної власності ПП "МеДіС". При копіюванні інформації ОБОВ'ЯЗКОВЕ посилання на дану сторінку