Комплексні дослідження

Антитіла до пероксидази щитовидної залози (Anti-TPO) Вільний Т3 (free T3) Вільний Т4 (free T4) Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 590 грн
Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D) Глюкоза в сироватці Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Холестерин загальний Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 850 грн
Антитіла до пероксидази щитовидної залози (Anti-TPO) Вільний Т3 (free T3) Вільний Т4 (free T4) Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Кальцитонін Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1110 грн
Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Вільний Т4 (free T4) Антитіла до пероксидази щитовидної залози (Anti-TPO)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 480 грн
Вільний Т3 (free T3) Вільний Т4 (free T4) Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 450 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG) Антитіла до пероксидази щитовидної залози (Anti-TPO) Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 510 грн
Коефіцієнт атерогенності Тригліцериди Холестерин загальний HDL-холестерин LDL-холестерин
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 325 грн
Амілаза панкреатична Ліпаза крові Глюкоза в сироватці Онкомаркер CA 19-9 (GI-MA)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 480 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Лужна фосфатаза Білірубін загальний Білірубін прямий
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 465 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Білірубін прямий Білірубін загальний Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Аланінамінотрансфераза (АЛТ) HBsAg (Hepatitis B surface antigen) Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 955 грн
Сечовина Сечова кислота Креатинін Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 240 грн
Хлориди (Cl) Калій Натрій
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 240 грн
С-реактивний білок(кількісний) Ревматоїдний фактор (кількісний) Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Anti- CCP)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 575 грн
Ревматоїдний фактор (кількісний) С-реактивний білок(кількісний) Антистрептолізин-"О"
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 350 грн
Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG) Антитіла IgG до віруса простого герпесу І та ІІ типу, Herpes I,II - IgG Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG) Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV Ig G) Антитіла Ig G до Chlamidia trachomatis
Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 885 грн
Концентрація в сироватці вільного β-ХГ (free β-HCG) Медіана (Концентрація в сироватці вільного β-ХГ (free β-HCG)) МОМ (Концентрація в сироватці вільного β-ХГ (free β-HCG)) Концентрація в сироватці РАРР-А Медіана (Концентрація в сироватці РАРР-А) МОМ (Концентрація в сироватці РАРР-А)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 425 грн
Концентрація в сироватці Альфафетопротеїну Медіана (Концентрація в сироватці Альфафетопротеїну) МОМ (Концентрація в сироватці Альфафетопротеїну) Концентрація в сироватці Вільного Естріолу (free E3) Медіана (Концентрація в сироватці Вільного Естріолу (free E3)) МОМ (Концентрація в сироватці Вільного Естріолу (free E3)) Концентрація в сироватці Загального ХГ Медіана (Концентрація в сироватці Загального ХГ) МОМ (Концентрація в сироватці Загального ХГ)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 550 грн
Естрадіол (E2) Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Лютеонізуючий гормон (ЛГ, LH) Пролактин (Prolactine, PRL)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 675 грн
Прогестерон (Progesterone, PGN) Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Лютеонізуючий гормон (ЛГ, LH) Пролактин (Prolactine, PRL)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 680 грн
ПСА загальний (total PSA) Індекс вільного ПСА (free PSA) ПСА вільний (free PSA)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 325 грн
(СА 72-4 ) Онкомаркер СА 72-4 (ШКТ, яєчники) ПСА загальний (total PSA) Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) Онкомаркер CA 19-9 (GI-MA)
Термін виконання*: 7
Ціна (у відділенні): 960 грн
СА 125 HE4 (human epididymal protein 4 ) ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), постменопауза ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), пременопауза
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 685 грн
Сумарні антитіла до лямблій (IgM, IgA, IgG) Антитіла IgG до аскарид (Ascaris lumbricoides) Антитіла Ig G до Токсокар (Toxocara canis)
Термін виконання*: 2
Ціна (у відділенні): 850 грн
Вільна Fe-зв'язуюча функція (UIBS) Сироваткове залізо (Iron) Феритин (Ferritin) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 495 грн
Глюкоза в капілярній крові Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 315 грн
Коефіцієнт атерогенності Тригліцериди Холестерин загальний HDL-холестерин LDL-холестерин Глюкоза в сироватці Білірубін загальний Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 820 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) HDL-холестерин Креатинін LDL-холестерин Білірубін загальний Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Холестерин загальний Тригліцериди Сечовина Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Глюкоза в сироватці Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1235 грн
ПСА загальний (total PSA) Коефіцієнт атерогенності Тригліцериди Холестерин загальний HDL-холестерин LDL-холестерин Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Глюкоза в сироватці Сечовина Креатинін Білірубін загальний Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1240 грн
Група крові (ABO) Резус-належність (Rh-factor, Rh) Глюкоза в сироватці Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST) Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1045 грн
HE4 (human epididymal protein 4 ) ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), постменопауза ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), пременопауза СА 125 Онкомаркер CA 19-9 (GI-MA) Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1105 грн
СА 125 HE4 (human epididymal protein 4 ) ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), постменопауза ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), пременопауза Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 910 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Креатинін Білірубін загальний Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Сечовина Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 485 грн
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 240 грн
Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ, СЗГ, SHBG) Загальний тестостерон Індекс вільних андрогенів (індекс вільного тестостерону), FTI %
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 345 грн
Глюкоза в сироватці Інсулін (Insulin) Індекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 275 грн
Глюкоза в капілярній крові Дослідження калу на яйця гельмінтів Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 5
Ціна (у відділенні): 495 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Креатинін Холестерин загальний Тригліцериди Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Глюкоза в сироватці Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 705 грн
Холестерин загальний HDL-холестерин Глюкоза в сироватці Креатинін Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Сечовина Тригліцериди LDL-холестерин Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1030 грн
Тригліцериди Холестерин загальний HDL-холестерин LDL-холестерин Глюкоза в сироватці Креатинін Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Сечовина Білірубін загальний Білірубін прямий С-реактивний білок(кількісний) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1295 грн
Естрадіол (E2) Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Лютеонізуючий гормон (ЛГ, LH) Пролактин (Prolactine, PRL) Загальний тестостерон Вільний тестостерон
Термін виконання*: 6
Ціна (у відділенні): 1180 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Гомоцистеїн (ГЦ, HCY) Феритин (Ferritin) Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D) Вітамін В12 (Кобаламін) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1515 грн
Мікоплазма (Micoplasma genitalium), ПЛР якісний Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+parvum), ПЛР якісний Кандида, визначення виду ( Candida albicans + crusei + glabrata ), ПЛР якісний

Увага! Приносний у/г мазок приймаємо у будь-якому відділенні. Забір у/г мазків нашим медперсоналом проводиться лише у місті Львів у відділенні по вул. Некрасова, 35В та вул. Героїв УПА, 71 (запис за телефоном +380670001432 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00).
 

Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 865 грн
Мікоплазма (Micoplasma hominis) ПЛР, якісний Мікоплазма (Micoplasma genitalium), ПЛР якісний Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+parvum), ПЛР якісний

Увага! Приносний у/г мазок приймаємо у будь-якому відділенні. Забір у/г мазків нашим медперсоналом проводиться лише у місті Львів у відділенні по вул. Некрасова, 35В та вул. Героїв УПА, 71 (запис за телефоном +380670001432 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00).
 

Термін виконання*: 3
Ціна (у відділенні): 800 грн
Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii Ig M) Антитіла Ig M до Chlamidia trachomatis Антитіла Ig M до цитомегаловірусу (CMV Ig M) Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM)
Термін виконання*: 3
Ціна (у відділенні): 725 грн
Сумарні антитіла до лямблій (IgM, IgA, IgG) Антитіла IgG до аскарид (Ascaris lumbricoides) Антитіла Ig G до Токсокар (Toxocara canis) Антитіла IgG та IgA до трихінели (Trichinella spiralis) Антитіла IgG та IgA до ехінококу (Echinococcus granulosus) Антитіла IgG до опісторха (Opisthorchis felineus)
Термін виконання*: 3
Ціна (у відділенні): 1460 грн
Антимюллерів гормон (АМГ) Інгібін B Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH)
Термін виконання*: 9
Ціна (у відділенні): 1270 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Креатинін Білірубін загальний Сечовина Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Глюкоза в сироватці Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D) Коагулограма (згідно Євростандартів)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1300 грн
Тестостерон вільний Загальний тестостерон Андростендіон (Androstendione)
Термін виконання*: 6
Ціна (у відділенні): 805 грн
Андростендіон (Androstendione) 17-гідроксипрогестерон Тестостерон вільний Загальний тестостерон ДГЕА - сульфат Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ, СЗГ, SHBG)
Термін виконання*: 6
Ціна (у відділенні): 1410 грн
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH) Пролактин (Prolactine, PRL) Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) 17-гідроксипрогестерон Тестостерон вільний АКТГ Загальний тестостерон Кортизол ДГЕА - сульфат Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ, СЗГ, SHBG) Андростендіон (Androstendione)
Термін виконання*: 6
Ціна (у відділенні): 2395 грн
Концентрація в сироватці Загального ХГ СА 125 Пролактин (Prolactine, PRL) Вільний Т4 (free T4) Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Феритин (Ferritin) МОМ (Концентрація в сироватці Загального ХГ) Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1410 грн
Антимюллерів гормон (АМГ) Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D)
Термін виконання*: 9
Ціна (у відділенні): 830 грн
Антимюллерів гормон (АМГ) Інгібін B Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH)
Термін виконання*: 9
Ціна (у відділенні): 1270 грн
Інгібін B Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH)
Термін виконання*: 9
Ціна (у відділенні): 795 грн
Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Вільний Т4 (free T4) Пролактин (Prolactine, PRL)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 470 грн
Глюкоза в сироватці Індекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance) Інсулін (Insulin) С-пептид Глікований гемоглобін (HbA1с)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 625 грн
HDL-холестерин LDL-холестерин Холестерин загальний Тригліцериди Глюкоза в сироватці Глікований гемоглобін (HbA1с) Інсулін (Insulin) Індекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 770 грн
17-гідроксипрогестерон АКТГ Кортизол ДГЕА - сульфат
Термін виконання*: 6
Ціна (у відділенні): 925 грн
Хламідія (Chlamidia Trachomatis), ПЛР якісний Мікоплазма (Micoplasma genitalium), ПЛР якісний Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+parvum), ПЛР якісний Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), ПЛР якісний

Увага! Приносний у/г мазок приймаємо у будь-якому відділенні. Забір у/г мазків нашим медперсоналом проводиться лише у місті Львів у відділенні по вул. Некрасова, 35В та вул. Героїв УПА, 71 (запис за телефоном +380670001432 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00).
 

Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 800 грн
Трихомонада, ПЛР якісний Хламідія (Chlamidia Trachomatis), ПЛР якісний Мікоплазма (Micoplasma genitalium), ПЛР якісний Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+parvum), ПЛР якісний Гонорея, Neisserria gonorrhoeae, ПЛР якісний

Увага! Приносний у/г мазок приймаємо у будь-якому відділенні. Забір у/г мазків нашим медперсоналом проводиться лише у місті Львів у відділенні по вул. Некрасова, 35В та вул. Героїв УПА, 71 (запис за телефоном +380670001432 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00).

Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 1000 грн
Anti-HAV, Антитіла (IgG+IgM) до вірусу гепатиту А Білірубін загальний Група крові (ABO) HBsAg (Hepatitis B surface antigen) Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Білірубін прямий Резус-належність (Rh-factor, Rh) Креатинін Сечовина Сечова кислота Лужна фосфатаза Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С) Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 2165 грн
Глюкоза в сироватці Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 360 грн
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Креатинін Білірубін загальний Загальний білок Сечовина Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Глюкоза в сироватці Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 965 грн
Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D) Іонізований кальцій Паратиреоїдний гормон (PTH)
Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 690 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG) Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D) Кальцитонін Паратиреоїдний гормон (PTH) Тиреоглобулін
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1200 грн
Антитіла IgG до аскарид (Ascaris lumbricoides) Антитіла Ig G до Токсокар (Toxocara canis) Іg E Сумарні антитіла до лямблій (IgM, IgA, IgG)
Термін виконання*: 2
Ціна (у відділенні): 980 грн
Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG) Вільний Т4 (free T4) Кальцитонін Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 780 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Амілаза панкреатична Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Білірубін загальний Глюкоза в сироватці Загальний білок Креатинін Сечовина
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 670 грн
Загальний білок Глюкоза в сироватці Сечовина Сечова кислота Креатинін Білірубін загальний Білірубін прямий Глікований гемоглобін (HbA1с) Тригліцериди Холестерин загальний HDL-холестерин LDL-холестерин Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) Лужна фосфатаза
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1410 грн
Глікований гемоглобін (HbA1с) Мікроальбумін в сечі Креатинін Тригліцериди LDL-холестерин
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 575 грн
Естрадіол (E2) Прогестерон (Progesterone, PGN) Пролактин (Prolactine, PRL)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 505 грн
Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) Білірубін загальний Білірубін прямий Глюкоза в сироватці Група крові (ABO) Загальний білок Креатинін Резус-належність (Rh-factor, Rh) Сечовина Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1545 грн
С-реактивний білок(кількісний) Феритин (Ferritin) D -димери (D-dimers) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 610 грн
Інтерлейкін 6 (IL6) Прокальцитонін (PCT) D-димери (D-dimers) (CITO)
Термін виконання*: *
Ціна (у відділенні): 1985 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Білірубін загальний Вільний Т3 (free T3) Вільний Т4 (free T4) Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D) Глікований гемоглобін (HbA1с) Глюкоза в сироватці Загальний білок Індекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance) Інсулін (Insulin) Іg E Коефіцієнт атерогенності Креатинін Лужна фосфатаза Паратиреоїдний гормон (PTH) Сечовина Сироваткове залізо (Iron) Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Тригліцериди Феритин (Ferritin) Холестерин загальний Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С) HDL-холестерин LDL-холестерин Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Визначення маркерів гепатиту В
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 3810 грн
Антитіла до Treponema pallidum (Імуноферментний метод) Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) Білірубін загальний Білірубін прямий Глюкоза в сироватці Група крові (ABO) Загальний білок Креатинін Резус-належність (Rh-factor, Rh) Сечовина Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С) HBsAg (Hepatitis B surface antigen) Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 2755 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Глікований гемоглобін (HbA1с) С-реактивний білок(кількісний) D -димери (D-dimers) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 755 грн
Вітамін В12 (Кобаламін) Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D) Калій Кальцій Натрій Феритин (Ferritin) Фолієва кислота (Folic AcId) Хлориди (Cl) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1315 грн
Trichomonas vaginalis (Трихомонада) Herpes simplex virus (Герпес 1 та 2 типу) Neisseria gonorrhoeae (Гонорея)

Увага! Приносний у/г мазок приймаємо у будь-якому відділенні. Забір у/г мазків нашим медперсоналом проводиться лише у місті Львів у відділенні по вул. Некрасова, 35В та вул. Героїв УПА, 71 (запис за телефоном +380670001432 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00).
 

Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 605 грн
Mycoplasma hominis (Мікоплазма) Ureaplasma parvum (Уреаплазма) Gardnerella vaginalis (Гарднерелла)

Увага! Приносний у/г мазок приймаємо у будь-якому відділенні. Забір у/г мазків нашим медперсоналом проводиться лише у місті Львів у відділенні по вул. Некрасова, 35В та вул. Героїв УПА, 71 (запис за телефоном +380670001432 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00).
 

Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 605 грн
Chlamidia Trachomatis (Хламідія) Mycoplasma genitalium (Мікоплазма) Ureaplasma Urealyticum (Уреаплазма)

Увага! Приносний у/г мазок приймаємо у будь-якому відділенні. Забір у/г мазків нашим медперсоналом проводиться лише у місті Львів у відділенні по вул. Некрасова, 35В та вул. Героїв УПА, 71 (запис за телефоном +380670001432 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00).
 

Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 605 грн
Chlamidia Trachomatis (Хламідія) Gardnerella vaginalis (Гарднерелла) Herpes simplex virus (Герпес 1 та 2 типу) Mycoplasma genitalium (Мікоплазма) Mycoplasma hominis (Мікоплазма) Neisseria gonorrhoeae (Гонорея) Trichomonas vaginalis (Трихомонада) Ureaplasma parvum (Уреаплазма) Ureaplasma Urealyticum (Уреаплазма)

Увага! Приносний у/г мазок приймаємо у будь-якому відділенні. Забір у/г мазків нашим медперсоналом проводиться лише у місті Львів у відділенні по вул. Некрасова, 35В та вул. Героїв УПА, 71 (запис за телефоном +380670001432 з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00).
 

Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 1640 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Антитіла до рецептора ТТГ (Antibodies to TSH receotor, Anti-TSHR) Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG) Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2) Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG) Антитіла Ig M до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2) Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM) Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii Ig M) Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Білірубін загальний Глюкоза в сироватці Загальний білок Креатинін Сечовина Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С) HBsAg (Hepatitis B surface antigen) Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі Група крові (ABO), резус-належність (Rh-factor)
Термін виконання*: 7
Ціна (у відділенні): 3500 грн
Глікований гемоглобін (HbA1с) Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 580 грн
Імуноглобулін G (Іg G) Іg E Імуноглобулін А (IgA) Імуноглобулін М (IgM)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 520 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Глюкоза в сироватці Загальний білок Креатинін Мікробіологічне дослідження виділень з носа з визначенням чутливості до антибіотиків Сечовина Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 4
Ціна (у відділенні): 1525 грн
Антитіла IgG до H.pylori (Helicobacter pylori IgG) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 325 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Амілаза панкреатична Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Білірубін загальний Білірубін прямий Вільний Т3 (free T3) Вільний Т4 (free T4) Глюкоза в сироватці Загальний білок Загальний тестостерон Креатинін Паратиреоїдний гормон (PTH) Пролактин (Prolactine, PRL) Сечовина Сироваткове залізо (Iron) Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH) Фактор системного вовчаку (ANA) Визначення маркерів гепатиту В
Термін виконання*: 3
Ціна (у відділенні): 2690 грн
Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 605 грн
Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) Антитіла IgA до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 935 грн
Антитіла IgA до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 625 грн
Антитіла IgG до борелії (Borrelia burgdorferi) Антитіла IgM до борелії (Borrelia burgdorferi) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 5
Ціна (у відділенні): 495 грн
Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19) Загальний Фібриноген (Fibrinogen) С-реактивний білок(кількісний) D -димери (D-dimers) Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1325 грн
Антитіла IgG до Spike-білку коронавірусу SARS-CoV-2 Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 755 грн
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Білірубін загальний Білірубін прямий Глюкоза в сироватці Група крові (ABO) Загальний білок Калій Креатинін Лужна фосфатаза Натрій Резус-належність (Rh-factor, Rh) Сечовина С-реактивний білок(кількісний) Хлориди (Cl) D -димери (D-dimers) Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 1785 грн
Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D) Іонізований кальцій Кальцитонін Паратиреоїдний гормон (PTH) Фосфор неорганічний Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 3
Ціна (у відділенні): 1380 грн
Загальний білок Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Білірубін загальний Група крові (ABO) Калій Креатинін Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Сечовина Натрій Резус-належність (Rh-factor, Rh) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 980 грн
Глюкоза в сироватці Група крові (ABO) Резус-належність (Rh-factor, Rh) Коагулограма (згідно Євростандартів) Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі та мікроскопією препаратів(WBC-Diff) Загальний аналіз сечі (автоматизований)
Термін виконання*: 1
Ціна (у відділенні): 900 грн

*робочих днів, не враховуючи дня забору

Перед візитом, будь ласка, ознайомтесь з правилами підготовки до аналізів
Забір біоматеріалу оплачується додатково згідно з прайс-листом. 
Сироватка крові пацієнта зберігається в "МеДіС" протягом 3-х днів для можливості проведення додаткових або повторних досліджень. Як дозамовити дослідження без повторного взяття біоматеріалу?

  КУПИТИ ОНЛАЙН    ЗАПИС НА АНАЛІЗИ 


----------------------------------

МеДіС - Твоя Лабораторія!
Інформація, розміщена на сайті, є об'єктом інтелектуальної власності ПП "МеДіС". При копіюванні інформації ОБОВ'ЯЗКОВЕ посилання на дану сторінку