Групи аналізів
Назва Термін виконання* Ціна

Комплексні дослідження

АКЦІЯ! ЗДОРОВІ судини

Глікований гемоглобін (HbA1с), Глюкоза в сироватці, Тригліцериди, Холестерин загальний, HDL-холестерин, LDL-холестерин

1 430.00 грн
Комплекс 76. Скринінг перед операцією (орто)

Антитіла до Treponema pallidum (Імуноферментний метод), Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), Білірубін загальний, Білірубін прямий, Глюкоза в сироватці, Група крові (ABO), Загальний білок, Креатинін, Резус-належність (Rh-factor, Rh), Сечовина, Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST, Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С), HBsAg (Hepatitis B surface antigen), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff), Загальний аналіз сечі, Коагулограма (згідно Євростандартів)

1 2750.00 грн
Комплекс 1. Діагностика щитоподібної залози I

Антитіла до пероксидази щитовидної залози (Anti-TPO), Вільний Т3 (free T3), Вільний Т4 (free T4), Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH), Кальцитонін, Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG)

1 1055.00 грн
Комплекс 2. Діагностика щитоподібної залози II

Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH), Вільний Т4 (free T4), Антитіла до пероксидази щитовидної залози (Anti-TPO)

1 455.00 грн
Комплекс 3. Гормони щитоподібної залози

Вільний Т3 (free T3), Вільний Т4 (free T4), Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH)

1 425.00 грн
Комплекс 4. Скринінг хронічного аутоімунного захворювання щитоподібної залози

Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG), Антитіла до пероксидази щитовидної залози (Anti-TPO), Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH)

1 485.00 грн
Комплекс 6. Діагностика атеросклерозу (Ліпідограма)

Коефіцієнт атерогенності, Тригліцериди, Холестерин загальний, HDL-холестерин, LDL-холестерин

1 270.00 грн
Комплекс 7. Захворювання підшлункової залози

Амілаза панкреатична, Ліпаза крові, Глюкоза в сироватці, Онкомаркер CA 19-9 (GI-MA)

1 435.00 грн
Комплекс 9. Захворювання печінки (печінкові проби)

Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Лужна фосфатаза, Білірубін загальний, Білірубін прямий

1 405.00 грн
Комплекс 10. Діагностика гепатитів

Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Білірубін прямий, Білірубін загальний, Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), HBsAg (Hepatitis B surface antigen), Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С)

1 850.00 грн
Комплекс 11. Захворювання нирок

Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Загальний аналіз сечі

1 300.00 грн
Комплекс 12. Електроліти крові

Хлориди (Cl), Калій, Натрій

1 200.00 грн
Комплекс 13. Діагностика ревматоїдного артриту (ревмопроби)

С-реактивний білок(кількісний), Ревматоїдний фактор (кількісний), Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Anti- CCP)

1 550.00 грн
Комплекс 14. Діагностика ревматизму (ревмопроби)

Ревматоїдний фактор (кількісний), С-реактивний білок(кількісний), Антистрептолізин-"О"

1 320.00 грн
Комплекс 15. Скринінг інфекцій перед вагітністю (TORCH IgG)

Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG), Антитіла IgG до віруса простого герпесу І та ІІ типу, Herpes I,II - IgG, Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG), Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV Ig G), Антитіла Ig G до Chlamidia trachomatis

4 855.00 грн
Комплекс 16. Пренатальна діагностика І триместру

Концентрація в сироватці вільного β-ХГ (free β-HCG), Медіана (Концентрація в сироватці вільного β-ХГ (free β-HCG)), МОМ (Концентрація в сироватці вільного β-ХГ (free β-HCG)), Концентрація в сироватці РАРР-А, Медіана (Концентрація в сироватці РАРР-А), МОМ (Концентрація в сироватці РАРР-А)

1 405.00 грн
Комплекс 17. Пренатальна діагностика ІІ триместру

Концентрація в сироватці Альфафетопротеїну, Медіана (Концентрація в сироватці Альфафетопротеїну), МОМ (Концентрація в сироватці Альфафетопротеїну), Концентрація в сироватці Вільного Естріолу (free E3), Медіана (Концентрація в сироватці Вільного Естріолу (free E3)), МОМ (Концентрація в сироватці Вільного Естріолу (free E3)), Концентрація в сироватці Загального ХГ, Медіана (Концентрація в сироватці Загального ХГ), МОМ (Концентрація в сироватці Загального ХГ)

1 525.00 грн
Комплекс 18. Контроль першої фази місячного циклу

Естрадіол (E2), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH), Лютеонізуючий гормон (ЛГ, LH), Пролактин (Prolactine, PRL)

1 640.00 грн
Комплекс 19. Контроль другої фази місячного циклу

Прогестерон (Progesterone, PGN), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH), Лютеонізуючий гормон (ЛГ, LH), Пролактин (Prolactine, PRL)

1 645.00 грн
Комплекс 20. Захворювання простати

ПСА загальний (total PSA), Індекс вільного ПСА (free PSA), ПСА вільний (free PSA)

1 295.00 грн
Комплекс 21. Чоловіча онкологічна панель

(СА 72-4 ) Онкомаркер СА 72-4 (ШКТ, яєчники), ПСА загальний (total PSA), Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА), Онкомаркер CA 19-9 (GI-MA)

1 895.00 грн
Комплекс 22. Онкомаркери яйників I

СА 125, HE4 (human epididymal protein 4 ), ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), постменопауза, ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), пременопауза

1 655.00 грн
Комплекс 23. Діагностика паразитарних захворювань

Сумарні антитіла до лямблій (IgM, IgA, IgG), Антитіла IgG до аскарид, Антитіла Ig G до Токсокар (Toxocara canis)

2 740.00 грн
Комплекс 24. Діагностика анемії

Вільна Fe-зв'язуюча функція (UIBS), Сироваткове залізо (Iron), Феритин (Ferritin), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 455.00 грн
Комплекс 25. Здоров'я дитини

Глюкоза в капілярній крові, Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff), Загальний аналіз сечі

1 300.00 грн
Комплекс 26. Контроль здоров'я

Коефіцієнт атерогенності, Тригліцериди, Холестерин загальний, HDL-холестерин, LDL-холестерин, Глюкоза в сироватці, Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 730.00 грн
Комплекс 27. Здоров'я жінки

Аспартатамінотрансфераза (АСТ), HDL-холестерин, Креатинін, LDL-холестерин, Білірубін загальний, Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Холестерин загальний, Тригліцериди, Сечовина, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Глюкоза в сироватці, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 1095.00 грн
Комплекс 28. Здоров'я мужчини

ПСА загальний (total PSA), Коефіцієнт атерогенності, Тригліцериди, Холестерин загальний, HDL-холестерин, LDL-холестерин, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Глюкоза в сироватці, Сечовина, Креатинін, Білірубін загальний, Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 1085.00 грн
Комплекс 29. Передопераційне обстеження

Група крові (ABO), Резус-належність (Rh-factor, Rh), Глюкоза в сироватці, Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST), Коагулограма (згідно Євростандартів), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff), Загальний аналіз сечі

1 1005.00 грн
Комплекс 30. Жіноча онкологічна панель

HE4 (human epididymal protein 4 ), ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), постменопауза, ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), пременопауза, СА 125, Онкомаркер CA 19-9 (GI-MA), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

1 1040.00 грн
Комплекс 31. Онкомаркер яйників ІІ

СА 125, HE4 (human epididymal protein 4 ), ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), постменопауза, ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), пременопауза, Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)

1 855.00 грн
Комплекс 32. Скринінг печінки та нирок (печінкові та ниркові проби)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Креатинін, Білірубін загальний, Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Сечовина, Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

1 405.00 грн
Комплекс 33. Діагностика ниркової недостатності

Сечовина, Креатинін, Калій

1 195.00 грн
Комплекс 34. Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%)

Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ, СЗГ, SHBG), Загальний тестостерон, Індекс вільних андрогенів (індекс вільного тестостерону), FTI %

1 315.00 грн
Комплекс 35. Індекс HOMA-IR

Глюкоза в сироватці, Інсулін (Insulin), Індекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance)

1 250.00 грн
Комплекс 36. Здоров’я школяра

Глюкоза в капілярній крові, Дослідження калу на яйця гельмінтів, Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff), Загальний аналіз сечі

5 475.00 грн
Комплекс 37. Sport Basic

Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Креатинін, Холестерин загальний, Тригліцериди, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Глюкоза в сироватці, Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі, Загальний аналіз сечі

1 635.00 грн
Комплекс 38. Sport Optimum

Холестерин загальний, HDL-холестерин, Глюкоза в сироватці, Креатинін, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Сечовина, Тригліцериди, LDL-холестерин, Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі, Загальний аналіз сечі

1 910.00 грн
Комплекс 39. Sport Complete

Тригліцериди, Холестерин загальний, HDL-холестерин, LDL-холестерин, Глюкоза в сироватці, Креатинін, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Сечовина, Білірубін загальний, Білірубін прямий, С-реактивний білок(кількісний), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі, Загальний аналіз сечі

1 1155.00 грн
Комплекс 40. Sport Professional

Естрадіол (E2), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH), Лютеонізуючий гормон (ЛГ, LH), Пролактин (Prolactine, PRL), Загальний тестостерон, Вільний тестостерон

6 1175.00 грн
Комплекс 41. Для веганів та вегетаріанців

Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Гомоцистеїн (ГЦ, HCY), Феритин (Ferritin), Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D), Вітамін В12 (Кобаламін), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі

1 1440.00 грн
Комплекс 42. Урологічний скринінг І

Мікоплазма (Micoplasma genitalium), ПЛР якісний, Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+parvum), ПЛР якісний, Кандида, визначення виду ( Candida albicans + crusei + glabrata ), ПЛР якісний

4 630.00 грн
Комплекс 43. Урологічний скринінг ІІ

Мікоплазма (Micoplasma hominis) ПЛР, якісний, Мікоплазма (Micoplasma genitalium), ПЛР якісний, Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+parvum), ПЛР якісний

3 570.00 грн
Комплекс 44. Скринінг інфекцій перед вагітністю TORCH (IgM)

Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii Ig M), Антитіла Ig M до Chlamidia trachomatis, Антитіла Ig M до цитомегаловірусу (CMV Ig M), Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM)

3 675.00 грн
Комплекс 45. Паразитарний скринінг

Сумарні антитіла до лямблій (IgM, IgA, IgG), Антитіла IgG до аскарид, Антитіла Ig G до Токсокар (Toxocara canis), Антитіла IgG та IgA до трихінели (Trichinella spiralis), Антитіла IgG та IgA до ехінококу (Echinococcus granulosus), Антитіла IgG до опісторха (Opisthorchis felineus)

3 1300.00 грн
Комплекс 46. Оваріальний резерв

Антимюллерів гормон (АМГ), Інгібін B, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH)

9 1250.00 грн
Комплекс 47. Здоров'я жінки після 50-ти

Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Креатинін, Білірубін загальний, Сечовина, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Глюкоза в сироватці, Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH), Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D), Коагулограма (згідно Євростандартів)

1 1175.00 грн
Комплекс 48. Гіперандрогенія

Тестостерон вільний, Загальний тестостерон, Андростендіон (Androstendione)

6 775.00 грн
Комплекс 49. Гіперандрогенія розширена

Андростендіон (Androstendione), 17-гідроксіпрогестерон, Тестостерон вільний, Загальний тестостерон, ДГЕА - сульфат, Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ, СЗГ, SHBG)

6 1350.00 грн
Комплекс 50. Аменорея

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH), Пролактин (Prolactine, PRL), Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH), 17-гідроксіпрогестерон, Тестостерон вільний, АКТГ, Загальний тестостерон, Кортизол, ДГЕА - сульфат, Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ, СЗГ, SHBG), Андростендіон (Androstendione)

6 2305.00 грн
Комплекс 51. Аномальна маткова кровотеча

Концентрація в сироватці Загального ХГ, СА 125, Пролактин (Prolactine, PRL), Вільний Т4 (free T4), Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH), Феритин (Ferritin), МОМ (Концентрація в сироватці Загального ХГ), Коагулограма (згідно Євростандартів), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі

1 1355.00 грн
Комплекс 52. Вплив Вітаміну D на репродуктивний вік жінки

Антимюллерів гормон (АМГ), Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D)

9 820.00 грн
Комплекс 53. Оцінка репродуктивного віку

Антимюллерів гормон (АМГ), Інгібін B, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH)

9 1250.00 грн
Комплекс 54. Майбутній батько

Інгібін B, Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, FSH)

9 790.00 грн
Комплекс 55. Гіперпролактинемія

Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH), Вільний Т4 (free T4), Пролактин (Prolactine, PRL)

1 450.00 грн
Комплекс 56. Інсулінорезистентність

Глюкоза в сироватці, Індекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance), Інсулін (Insulin), С-пептид, Глікований гемоглобін (HbA1с)

1 530.00 грн
Комплекс 57. Метаболічний синдром

HDL-холестерин, LDL-холестерин, Холестерин загальний, Тригліцериди, Глюкоза в сироватці, Глікований гемоглобін (HbA1с), Інсулін (Insulin), Індекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance)

1 620.00 грн
Комплекс 58. Функція наднирників

17-гідроксіпрогестерон, АКТГ, Кортизол, ДГЕА - сульфат

6 860.00 грн
Комплекс 59. Пакет TORCH-1

Хламідія (Chlamidia Trachomatis), ПЛР якісний, Мікоплазма (Micoplasma genitalium), ПЛР якісний, Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+parvum), ПЛР якісний, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), ПЛР якісний

3 795.00 грн
Комплекс 60. Пакет TORCH-2 (профілактика цервіциту)

Трихомонада, ПЛР якісний, Хламідія (Chlamidia Trachomatis), ПЛР якісний, Мікоплазма (Micoplasma genitalium), ПЛР якісний, Уреаплазма, визначення виду (Ureaplasma urealiticum+parvum), ПЛР якісний, Гонорея, Neisserria gonorrhoeae, ПЛР якісний

3 990.00 грн
Комплекс 61. Скринінг перед операцією (розширений)

Anti-HAV, Антитіла (IgG+IgM) до вірусу гепатиту А, Білірубін загальний, Група крові (ABO), HBsAg (Hepatitis B surface antigen), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Білірубін прямий, Резус-належність (Rh-factor, Rh), Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Лужна фосфатаза, Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST, Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С), Коагулограма (згідно Євростандартів), Загальний аналіз сечі, Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 1800.00 грн
Комплекс 62. Скринінг перед операцією (офтальмологічний)

Глюкоза в сироватці, Загальний аналіз сечі, Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 350.00 грн
Комплекс 63. Скринінг перед операцією (серцево-судинний)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Креатинін, Білірубін загальний, Загальний білок, Сечовина, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Глюкоза в сироватці, Коагулограма (згідно Євростандартів), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі

1 880.00 грн
Комплекс 64. Вплив дефіциту Вітаміну Д на рівень паратгормону

Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D), Іонізований кальцій, Паратиреоїдний гормон (PTH)

4 670.00 грн
Комплекс 65. Діагностика кальцієвого гомеостазу

Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG), Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D), Кальцитонін, Паратиреоїдний гормон (PTH), Тиреоглобулін

1 1180.00 грн
Комплекс 66. Чи має дитина глисти?

Антитіла IgG до аскарид, Антитіла Ig G до Токсокар (Toxocara canis), Іg E, Сумарні антитіла до лямблій (IgM, IgA, IgG)

2 865.00 грн
Комплекс 67. Моніторинг схильності до раку щитоподібної залози (кальцій-фосфорний обмін)

Антитіла до тиреоглобуліну (Anti-TG), Вільний Т4 (free T4), Кальцитонін, Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH)

1 775.00 грн
Комплекс 68. Біохімічний аналіз крові (базовий)

Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Амілаза панкреатична, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Білірубін загальний, Глюкоза в сироватці, Загальний білок, Креатинін, Сечовина

1 560.00 грн
Комплекс 69. Біохімічний аналіз крові

Загальний білок, Глюкоза в сироватці, Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Глікований гемоглобін (HbA1с), Тригліцериди, Холестерин загальний, HDL-холестерин, LDL-холестерин, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ), Лужна фосфатаза

1 1195.00 грн
Комплекс 70. Кардіодіагностика на фоні ризику цукрового діабету

Глікований гемоглобін (HbA1с), Мікроальбумін в сечі, Креатинін, Тригліцериди, LDL-холестерин

1 470.00 грн
Комплекс 71. Репродуктивні гормони

Естрадіол (E2), Прогестерон (Progesterone, PGN), Пролактин (Prolactine, PRL)

1 490.00 грн
Комплекс 72. Скринінг перед операцією (травматологічний)

Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), Білірубін загальний, Білірубін прямий, Глюкоза в сироватці, Група крові (ABO), Загальний білок, Креатинін, Резус-належність (Rh-factor, Rh), Сечовина, Коагулограма (згідно Євростандартів), Загальний аналіз сечі, Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 1575.00 грн
Комплекс 73. Моніторинг перебігу COVID-19

С-реактивний білок(кількісний), Феритин (Ferritin), D -димери (D-dimers), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 625.00 грн
Комплекс 74. Моніторинг критичних станів при COVID-19

Інтерлейкін 6 (IL6), Прокальцитонін (PCT), D-димери (D-dimers) (CITO)

* 2010.00 грн
Комплекс 75. Щорічна профілактична діагностика

Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Білірубін загальний, Вільний Т3 (free T3), Вільний Т4 (free T4), Вітамін D (Vitamin D total, 25-Hydroxyvitamin D), Глікований гемоглобін (HbA1с), Глюкоза в сироватці, Загальний білок, Індекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance), Інсулін (Insulin), Іg E, Коефіцієнт атерогенності, Креатинін, Лужна фосфатаза, Паратиреоїдний гормон (PTH), Сечовина, Сироваткове залізо (Iron), Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST, Тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ, TSH), Тригліцериди, Феритин (Ferritin), Холестерин загальний, Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С), HDL-холестерин, LDL-холестерин, Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff), Визначення маркерів гепатиту В

1 3330.00 грн
Комплекс 85. Гуморальний імунітет (Чому часто застуджуюсь?)

Імуноглобулін G (Іg G), Іg E, Імуноглобулін А (IgA), Імуноглобулін М (IgM)

1 485.00 грн
Комплекс 88. Болить "під ложечкою"

Антитіла IgG до H.pylori (Helicobacter pylori IgG), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 325.00 грн
Комплекс 90. Діагностика коронавірусу COVID-19 (IgG+IgM)

Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19)

1 525.00 грн
Комплекс 91. Діагностика коронавірусу COVID-19 (IgG+IgM+IgA)

Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), Антитіла IgA до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19)

1 790.00 грн
Комплекс 92. Діагностика коронавірусу COVID-19 (IgA+IgM)

Антитіла IgA до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19)

1 525.00 грн
Комплекс 93. Діагностика хвороби Лайма (бореліоз)

Антитіла IgG до борелії (Borrelia burgdorferi), Антитіла IgM до борелії (Borrelia burgdorferi), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

5 570.00 грн
Спецпакет "Передопераційний"

Загальний білок, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Білірубін загальний, Група крові (ABO), Калій, Креатинін, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Сечовина, Натрій, Резус-належність (Rh-factor, Rh), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів (WBC-Diff)

1 720.00 грн

*робочих днів, не враховуючи дня забору

Перед візитом, будь ласка, ознайомтесь з правилами підготовки до аналізів
Забір біоматеріалу оплачується додатково згідно з прайс-листом. 
Сироватка крові пацієнта зберігається в "МеДіС" протягом 3-х днів для можливості проведення додаткових або повторних досліджень. Як дозамовити дослідження без повторного взяття біоматеріалу?

  КУПИТИ ОНЛАЙН    ЗАПИС НА АНАЛІЗИ 


----------------------------------

МеДіС - Твоя Лабораторія!
Інформація, розміщена на сайті, є об'єктом інтелектуальної власності ПП "МеДіС". При копіюванні інформації ОБОВ'ЯЗКОВЕ посилання на дану сторінку