Комплекс 63. Скринінг перед операцією (серцево-судинний)

Тривалість виконання: 1 робочих днів
Визначення

Скринінг перед операцією (серцево-судинний) включає:

 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 
 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний 
 • Глюкоза в сироватці 
 • Загальний білок 
 • Креатинін 
 • Сечовина 
 • Коагулограма (згідно Євростандартів)
 • Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі 

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) – це специфічний фермент, який приймає участь у перетравленні білка. Найбільша концентрація АЛТ у печінці. Значно підвищений рівень АЛТ сигналізує про можливі порушення у функціонуванні печінки та її пошкодження.

Аспартатамінотрансфераза (АСТ) - фермент, який широко поширений в тканинах серця, печінки, нирок, скелетної мускулатури, легень, підшлункової залози. Значне підвищення його активності в сироватці може бути прогностичною ознакою інфаркту міокарда, тому рівень АСТ не є специфічним для ураження печінки, якщо його визначають окремо від інших показників.
Високий рівень АЛТ і АСТ сигналізує про пошкодження печінки на тлі захворювань гепатитом, аутоімунних захворювань, прийому гепатотоксичних лікарських засобів.

Білірубін загальний – жовтий гемохромний пігмент, один з основних складових жовчі, який міститься в сироватці у вигляді двох фракцій: прямого, також має назву зв’язаного або кон’югованого та непрямого (вільного або незв’язаного) білірубіну.
При захворюваннях печінки вміст білірубіну в крові збільшується, що в свою чергу спричиняє виникнення жовтяниці.

Глюкоза - важливе джерело енергії організму людини. Потрапляючи в організм з їжею перетворюється в глікоген, який зберігається в печінці, або ж в жирні кислоти. Основним регулятором рівня глюкози в нормі є гормон підшлункової залози. Даний метод передбачає визначення рівня глюкози в сироватці венозної крові.

Загальний білок
- складається з двох основних компонентів глобулінів та альбуміну.  Білки плазми крові синтезуються клітинами печінки та тканинними макрофагами. Білок в організмі людини виконують безліч функції та є важливим біохімічним показником.

Креатинін - кінцевий дегідратовани продукт обміну креатину. Визначення рівня креатиніну  дозволяє оцінити клубочкову фільтрацію. Виділяється лише клубочками, не реабсорбуючись у ниркових канальцях. Тому зниження виведення креатиніну з сечею та підвищення креатиніну в кровi спостерігається у хворих із ураженнями нирок.

Сечовина - кінцевий продукт обміну білків в організмі. Вона видаляється з організму за допомогою клубочкової фільтрації, реабсорбується канальцевим епітелієм нирок і секретується тубулярними клітинами. Дослідження на вміст сечовини в сечі призначають в більшості випадків при встановленні її підвищеного рівня в крові, щоб оцінити видільну здатність нирок.

Коагулограма- це комплексний аналіз крові для оцінки гемостазу. Завдяки йому можна своєчасно виявити проблеми системи згортання крові та запобігти виникненню наслідків цих проблем, в першу чергу це кровотечі або підвищене згортання крові.
Складові коагулограми:
-Протромбіновий час (PT)
-Протромбіновий індекс (РІ)
-Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ, INR)
-Загальний Фібриноген (Fibrinogen)
-Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)

Загальний аналіз крові (клінічний) - кількісне та якісне дослідження форменних елементів крові. Підрахунок лейкоцитарної формули здійснюється на автоматичному геманалізаторі. Кількісний та якісний аналіз картини крові дозволяє загалом оцінити основні функції крові, наявність і активність патологічного процесу в організмі. 
Показники:
-Лейкоцити (WBC)
-Еритроцити (RBC)
-Гемоглобін (Нb)
-Гематокрит (HCT)
-Cередній об’єм еритроцитів (МСV)
-Cередній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH)
-Cередня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC)
-ШОЕ (ESR)
Диференційований підрахунок лейкоцитарної формули на автоматичному гематологічному аналізаторі:
-Тромбоцити (PLT)
-Лімфоцити, абс. (Lymph#, Г/л): абсолютна кількість лімфоцитів
-Лімфоцити (Lymphocytes), відн.%:  відсотковий вміст лімфоцитів
-Гранулоцити (Granulocytes), абс. (Gran#, Г/л ): абсолютна кількість гранулоцитів
-Гранулоцити (Granulocytes), відн.%:  відсотковий вміст гранулоцитів

Показники, які входять до ЗАК:

Гематокрит - це відношення об'єму еритроцитів до об'єму крові.

Гемоглобін - це основний компонент еритроцитів, що забарвлює кров у червоний колір і доставляє кисень до всіх органів і тканин.

Гранулоцити - клітини крові з фракції лейкоцитів, характерною мікроскопічною ознакою яких є наявність кольорових гранул.

Еритроцити. Їх ще називають червоні кров’яні тільця, клітини, що втратили ядро. Вони містять гемоглобін і транспортують кисень. Норма еритроцитів для чоловіків – 4-5,1 x10*12, для жінок – 3,7-4,7 x10*12.

Лейкоцити, або білі кров’яні тільця. Основна їх функція полягає в захисті організму від мікробів і чужорідних речовин.

Лімфоцити – борються з чужорідними клітинами й білками, вірусними інфекціями, виділяють у кров антитіла і блокують антигени.

Тромбоцити. Основна їх функція – участь у згортанні крові, захисній реакції організму на пошкодження і запобігання втраті крові.

ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів). Відхилення ШОЕ від норми може бути ознакою запального або патологічного процесу, що протікає в організмі. 

Середній об’єм еритроцитів, середній вміст гемоглобіну в еритроцитах, середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах - здебільшого використовуються для діагностики та диференційної діагностики анемій.

 

Відхилення від норми
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 
  Підвищення
  рівня сигналізує про: гепатити, цироз печінки, непрохідність жовчних шляхів, ішемію, серцеву недостатність, пухлини печінки, панкреатит, прееклампсію.
  Зниження рівня можливе при недостатності вітаміну В6. 
   
 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
  Підвищений
  рівень притаманний для: важкої форми гострого гепатиту, інфекційного мононуклеозу, гострого інфаркту міокарда, пошкоджень серцевого м'язу, важких опіків, гіпотиреозу.
  Причиною зниження є: недостатність вітаміну В6, діаліз.
   
 • Білірубін загальний 
  Підвищення
  рівня загального білірубіну спостерігається при: цирозі, гепатитах, гепатозах, жовтяницях паренхіматозній або змішаній, раку печінки.
  Зниження рівня білірубіну важливого діагностичного значення немає.
   
 • Глюкоза в сироватці 
  Підвищення
  рівня характерно для: цукрового діабету, гіперглікемії при ендокринних захворюваннях, захворювання підшлункової залози, нирок та печінки, стресу.
  Знижений рівень свідчить про: порушення всмоктування вуглеводів, захворювання печінки, недостатність наднирників, голодання, передозування інсуліну, ендокринологічні захворювання.
   
 • Загальний білок 
  Підвищення рівня характерно для: множинної мієломи, макроглобулінемії Вальденстрема, зневоднення.
  Знижений рівень говорить про: нутритивну недостатність, важкі захворювання печінки, нефротичний синдром, ексудативні ентеропатії, гіпергідратацію.
   
 • Креатинін 
  Підвищений
  рівень сигналізує про: ниркову недостатність, ураження м'язової системи, фізичне навантаження, надмірне споживання м'яса.
  Знижений рівень спостерігається при: зниженні м'язової маси, вагітності, недостатності білка, захворюваннях печінки.
   
 • Сечовина 
  Підвищений
  рівень сигналізує про: порушення функції нирок та високобілкову дієту.
  Знижений рівень спостерігається при: захворюваннях печінки, низькобілковій дієті, вагітності та порушенні всмоктування речовин в процесі травлення.
   
 • Коагулограма (згідно Євростандартів)

  Протромбіновий час (PT)
  Подовження часу говорить про порушення згортання крові.

  Протромбіновий індекс (РІ)
  Підвищення показника притаманне для підвищення згортання та тромбоутворення а зниження для кровотеч.

  Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ, INR)
  Підвищення
  рівня характерне для захворювань печінки, дефіцит вітаміну К, спадкового або набутого дефіциту I, II, V, VII, Х факторів згортання крові, механічної жовтяниці.

  Загальний Фібриноген (Fibrinogen)
  Причинами підвищення рівня фібриногену є запальні, інфекційні та аутоімуннні захворювання, операції, травми, атеросклероз та вагітність.

  Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT)
  Підвищення
  рівня АЧТЧ вказує на схильність до кровотеч.

 • Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі 

  Лейкоцити (WBC)
  Фізіологічне зростання можливе при вагітності, після фізичного та психоемоційного перенавантаження. Лейкоцитоз, тобто підвищення рівня, характерний для бактерійних інфекцій, запалення, інтоксикації та алергії.
  Лейкопенія (зниження) є ознакою вірусних інфекцій та анафілактичного шоку.

  Еритроцити (RBC)
  Надлишок еритроцитів свідчить про захворювання серця та легень.
  Зниження рівня - про анемію.Проте зміна кількості еритроцитів не завжди є індикатором захворювання, підвищення рівня притаманне для жителів гірської місцевості, зниження спостерігається під час менструації.

  Гемоглобін (Нb) 
  Підвищення
  гемоглобіну свідчить про нестачу насичення киснем тканин, вроджені вади серця, куріння, значні фізичні та психічні навантаження.
  Низький рівень гемоглобіну може бути ознакою анемії, неповноцінного харчування та результатом виснажливих дієт.

  Гематокрит (HCT)
  Підвищення
  може бути наслідком опікової хвороби, перитоніту.
  Зниження свідчить про анемію.

  ШОЕ (ESR)
  Прискорена
  ШОЕ характерна для інфекційних, запальних захворювань, анемій, вагітності та менструації.
  Сповільнена характеризує еритроцитози, анафілактичний шок, недостатність кровообігу.

  Тромбоцити (PLT)
  У людей, які не мають порушень в системі кровотворення, підвищення рівня спостерігається після інтенсивного фізичного навантаження, травматичних пошкоджень, а також у курців.
  Зниження рівня характерне під час менструації, вагітності, інфекційних захворювань.

  Лімфоцити (Lymphocytes) 
  Підвищення
  рівня вказує на грип, аденовіруси, інфекційний мононуклеоз, гепатит, кашлюк, вітрянка, краснуха, туберкульоз, дифтерія, сифіліс, токсоплазмоз.
  Зниження - на імунодефіцитні стани, ниркову недостатність. 

  Гранулоцити (Granulocytes)
  Підвищення
  рівня найчастіше свідчить про запальні інфекційні захворювання.
  Зниження про вірусну інфекцію, гематологічну патологію, колагенози.

Коли призначають?

Дане комплексне обстеження призначається лікарем під час підготовки до операційного втручання для визначення загального стану здоров'я пацієнта.

Рекомендації

Складові комплексу є рутинними перед кожною операцією на органах серцево-судинної системи, а у комплексі дешевше.

Склад комплексу
Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Креатинін; Білірубін загальний; Загальний білок; Сечовина; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Глюкоза в сироватці; Коагулограма (згідно Євростандартів); Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі
965 грнЦіна у відділенні
917 грн Ціна онлайн

Перед візитом, будь ласка, ознайомтесь з правилами підготовки до аналізів
Забір біоматеріалу оплачується додатково згідно з прайс-листом. 
Сироватка крові пацієнта зберігається в "МеДіС" протягом 3-х днів для можливості проведення додаткових або повторних досліджень. Як дозамовити дослідження без повторного взяття біоматеріалу?

  КУПИТИ ОНЛАЙН    ЗАПИС НА АНАЛІЗИ 


----------------------------------

МеДіС - Твоя Лабораторія!
Інформація, розміщена на сайті, є об'єктом інтелектуальної власності ПП "МеДіС". При копіюванні інформації ОБОВ'ЯЗКОВЕ посилання на дану сторінку