Комплекс 83. Вагітність (Триместр I)

Тривалість виконання: 7 робочих днів
Визначення

До комплексу "Вагітність. Триместр I" входять: 

 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Антитіла до рецептора ТТГ (Antibodies to TSH receotor, Anti-TSHR) 
 • Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG) 
 • Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2)
 • Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG) 
 • Антитіла Ig M до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2) 
 • Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM) 
 • Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii Ig M) 
 • Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST) 
 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Глюкоза в сироватці 
 • Загальний білок 
 • Креатинін 
 • Сечовина 
 • Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST 
 • Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С) 
 • HBsAg (Hepatitis B surface antigen) 
 • Коагулограма (згідно Євростандартів)
 • Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі
 • Група крові (ABO), резус-належність (Rh-factor) 

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) – це специфічний фермент, який приймає участь у перетравленні білка. Найбільша концентрація АЛТ у печінці. Значно підвищений рівень АЛТ сигналізує про можливі порушення у функціонуванні печінки та її пошкодження.

Антитіла до рецептора ТТГ - це аутоантитіла, які виробляються самим організмом до рецепторів тиреотропного гормону, що локалізовані на мембрані тиреоцитів. Ці рецептори специфічно зв’язують тиреотропний гормон гіпофізу і забезпечують реалізацію його біологічної дії. Дані рецептори розташовані на епітеліальних клітинах щитоподібної залози. Їхнє основне завдання полягає у зв’язуванні тиреотропного гормону і виконанні  його біологічної дії. При порушенні роботи імунної системи, з метою захисту організму, починають вироблятися антитіла до рецепторів тиреотропіну, внаслідок чого блокується синтез ТТГ, що в свою чергу призводить до підвищення рівня Т3 та Т4.

Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG), Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM) 
Вірус краснухи є збудником краснухи - захворювання, яке зазвичай проявляється легким висипом в дитячому віці. Вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом. Якщо інфікування відбувається після народження, захворювання зрідка супроводжується ускладненнями.

Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2  (HSV-1/2) – це антитіла, які утворюються в організмі людини при інфікуванні вірусом простого герпесу 1 або 2 типів.
Продукція даного виду антитіл розпочинається з 10-14 дня після інфікування, не забезпечують стійкий імунітет та проникають через фетоплацентарний бар’єр.

Антитіла IgG до Токсоплазми - з’являються в кінці 3-4 тижня після інвазії, максимальне значення рівень досягає через 2-3 місяці, як правило зберігаються протягом усього життя.

Антитіла IgM до вірусу герпесу 1/2  (HSV-1/2) – це антитіла, які утворюються в організмі людини при інфікуванні вірусом простого герпесу 1 або 2 типів.

Антитіла IgM до Токсоплазми – з’являються через 1 тиждень після інвазії, максимальне значення рівень досягає через 1 місяць, як правило зникають через 3 місяців, проте можуть зберігатися протягом кількох років. 

Антитіла до Treponema pallidum (IgM + IgG) використовуються для діагностики Treponema pallidum, збудника сифілісу.

Аспартатамінотрансфераза (АСТ) - фермент, який широко поширений в тканинах серця, печінки, нирок, скелетної мускулатури, легень, підшлункової залози. Значне підвищення його активності в сироватці може бути прогностичною ознакою інфаркту міокарда, тому рівень АСТ не є специфічним для ураження печінки, якщо його визначають окремо від інших показників.

Білірубін загальний – жовтий гемохромний пігмент, один з основних складових жовчі, який міститься в сироватці у вигляді двох фракцій: прямого, також має назву зв’язаного або кон’югованого та непрямого (вільного або незв’язаного) білірубіну.

Глюкоза - важливе джерело енергії організму людини. Потрапляючи в організм з їжею перетворюється в глікоген, який зберігається в печінці, або ж в жирні кислоти. Основним регулятором рівня глюкози в нормі є гормон підшлункової залози.

Загальний білок - складається з двох основних компонентів глобулінів та альбуміну.  Білки плазми крові синтезуються клітинами печінки та тканинними макрофагами. Білок в організмі людини виконують безліч функції та є важливим біохімічним показником.

Креатинін - кінцевий дегідратований продукт обміну креатину. Визначення рівня креатиніну  дозволяє оцінити клубочкову фільтрацію. Виділяється лише клубочками, не реабсорбуючись у ниркових канальцях. Тому зниження виведення креатиніну з сечею та підвищення креатиніну в кровi спостерігається у хворих із ураженнями нирок.

Сечовина - кінцевий продукт обміну білків в організмі. Вона видаляється з організму за допомогою клубочкової фільтрації, реабсорбується канальцевим епітелієм нирок і секретується тубулярними клітинами. Дослідження на вміст сечовини в сечі призначають в більшості випадків при встановленні її підвищеного рівня в крові, щоб оцінити видільну здатність нирок.

CITO TEST HIV 1/2 є швидким тестом для якісного виявлення сумарних антитіл (IgM та IgG) до ВІЛ до 1 та 2 типів в цільній крові, сироватці або плазмі крові людини з метою діагностики ВІЛ-інфекції.

Антитіла до антигену вірусу гепатита С (Anti-HCV) - використовуються в якості скринінгового дослідження на наявність гепатиту С, як правило, з'являються в сироватці крові на 4-6 тиждень після інфікування.

Поверхневий антиген гепатиту В (HBsAg) -  поліпептид, який  є компонентом зовнішньої оболонки частинки вірусного гепатиту В. На додаток до незмінних інфекційних вірусних частинок, кров людей, інфікованих ВГВ, містить велику кількість неінфекційних частинок, які складаються лише з поверхневої оболонки, що містить HBsAg. Після зараження, HBsAg є першим імунологічних маркером, що виявляється в сироватці, також він, як правило, вже знаходиться в організмі протягом декількох тижнів або місяців до появи перших клінічних симптомів і інших біохімічних маркерів. Після одужання HBsAg виявляється в сироватці до 6 місяців. Якщо HBsAg присутній більше 6 місяців, необхідно розглянути ймовірність хронізації інфекції гепатиту В.

 

Відхилення від норми
 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
  Підвищення
  рівня сигналізує про: гепатити, цироз печінки, непрохідність жовчних шляхів, ішемію, серцеву недостатність, пухлини печінки, панкреатит, прееклампсію.
  Зниження рівня можливе при недостатності вітаміну В6.
   
 • Антитіла до рецептора ТТГ (Antibodies to TSH receotor, Anti-TSHR) 
  Підвищення
  рівня свідчить про дифузний токсичний зоб. Зниження - про ефективність проведеної терапії.
   
 • Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG) 
  Наявність
  антитіл класу IgG до вірусу краснухи вказує на попередню вакцинацію або перенесену інфекцію і свідчить про імунітет до вірусу краснухи.
   
 • Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2)
  <0.9 - від'ємний результат (не виявлено діагностичної концентрації антитіл IgG до віруса простого герпесу І та ІІ типу) 
  0.9 - 1.1 - проміжний результат (gray zone, рекомендовано повторне обстеження через певний період часу) 
  >1.1 -  позитивний результат (виявлено антитіла IgG до віруса простого герпесу І та ІІ типу) 
   
 • Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG) 
  <6,5 -
  від'ємний результат 
  6.5 - 8,0 - проміжний результат (gray zone, рекомендовано повторне обстеження через певний період часу) 
  >8,0 -  позитивний результат (виявлено антитіла IgG до токсоплазми) 
   
 • Антитіла Ig M до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2) 
  Позитивний результат (виявлено антитіла IgG до віруса простого герпесу І та ІІ типу)
  Від'ємний результат (не виявлено діагностичної концентрації антитіл IgM до віруса простого герпесу І та ІІ типу)
  Проміжний результат (gray zone, рекомендовано повторне обстеження через певний період часу)
   
 • Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM) 
  Виявлення
  специфічних до вірусу краснухи антитіл класу IgM може свідчити про гостру або недавно перенесену інфекцію, спричинену вірусом краснухи.
   
 • Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii Ig M) 
  <0,9 -
  негативний результат 
  0,9 - 1,1 - проміжний результат (gray zone, рекомендовано повторне обстеження через певний період часу) 
  >1.1- позитивний результат (виявлено антитіла IgМ до токсоплазми) 
   
 • Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST) 
  При отриманні позитивного результату, необхідно звернутися в спеціалізований медичний заклад (шкірно-венерологічний диспансер) для підтвердження результату;

  Позитивний результат тесту тільки вказує на присутність антитіл до Treponema pallidum у зразку та не повинен бути єдиним критерієм для постановки діагнозу сифілісу.
  Як і у всіх випадках діагностики, результат тестування повинен братися до уваги у сукупності з повною клінічною інформацією.

  У випадку коли результат тестування негативний, а симптоми захворювання наявні, рекомендується додаткове дослідження, використовуючи інші діагностичні методи.
  Отриманий негативний результат не виключає можливості сифілісу.
  Існує імовірність отримання хибно позитивного результату, тому слід проконсультуватись з лікарем для прийняття остаточного рішення.
  Заключний діагноз повинен бути встановлений лікарем після всіх необхідних клінічних та лабораторних досліджень.

 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
  Підвищений
  рівень притаманний для: важкої форми гострого гепатиту, інфекційного мононуклеозу, гострого інфаркту міокарда, пошкоджень серцевого м'язу, важких опіків, гіпотиреозу.
  Причиною зниження є: недостатність вітаміну В6, діаліз.
   
 • Білірубін загальний
  Підвищення
  рівня загального білірубіну спостерігається при: цирозі, гепатитах, гепатозах, жовтяницях паренхіматозній або змішаній, раку печінки.
  Зниження рівня білірубіну важливого діагностичного значення немає.
   
 • Глюкоза в сироватці 
  Підвищення
  рівня характерно для: цукрового діабету, гіперглікемії при ендокринних захворюваннях, захворювання підшлункової залози, нирок та печінки, стресу.
  Знижений рівень свідчить про: порушення всмоктування вуглеводів, захворювання печінки, недостатність наднирників, голодання, передозування інсуліну, ендокринологічні захворювання.
   
 • Загальний білок 
  Підвищення рівня характерно для: множинної мієломи, макроглобулінемії Вальденстрема, зневоднення.
  Знижений рівень говорить про: нутритивну недостатність, важкі захворювання печінки, нефротичний синдром, ексудативні ентеропатії, гіпергідратацію.
   
 • Креатинін 
  Підвищений
  рівень сигналізує про: ниркову недостатність, ураження м'язової системи, фізичне навантаження, надмірне споживання м'яса.
  Знижений рівень спостерігається при: зниженні м'язової маси, вагітності, недостатності білка, захворюваннях печінки.
   
 • Сечовина 
  Підвищений
  рівень сигналізує про: порушення функції нирок та високобілкову дієту.
  Знижений рівень спостерігається при: захворюваннях печінки, низькобілковій дієті, вагітності та порушенні всмоктування речовин в процесі травлення.
   
 • Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST 
  В нормі результат - "негативний"
   
 • Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С) 
  <0.9 -
  від'ємний результат (не виявлено діагностично інформативної концентрації антитіл до вірусу гепатита С)
  0.9 - 1.0 - проміжний результат (gray zone, рекомендовано повторне обстеження через певний період часу) 
  >1.0 - позитивний результат (виявлено антитіла до вірусу гепатита С) 
   
 • HBsAg (Hepatitis B surface antigen) 
  <0.9 -
  від'ємний результат (не виявлено поверхневий антиген вірусу гепатиту В)
  0,9 - 1,0 - проміжний результат (gray zone, рекомендовано повторне обстеження через певний період часу) 
  >1.0 - позитивний результат (виявлено поверхневий антиген вірусу гепатиту В)
Коли призначають?

Дане дослідження призначається для комплексної діагностики здоров'я жінки під час першого триместру вагітності. Усі аналізи були ретельно підібрані саме для цього періоду вагітності. 

Рекомендації

Даний комплекс рекомендується здавати усім вагітним у першому триместрі вагітності.

Склад комплексу
Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Антитіла до рецептора ТТГ (Antibodies to TSH receotor, Anti-TSHR); Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG); Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2); Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG); Антитіла Ig M до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2); Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM); Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii Ig M); Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Білірубін загальний; Глюкоза в сироватці; Загальний білок; Креатинін; Сечовина; Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST; Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С); HBsAg (Hepatitis B surface antigen); Коагулограма (згідно Євростандартів); Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі; Група крові (ABO), резус-належність (Rh-factor)
3850 грнЦіна у відділенні
3658 грн Ціна онлайн

Перед візитом, будь ласка, ознайомтесь з правилами підготовки до аналізів
Забір біоматеріалу оплачується додатково згідно з прайс-листом. 
Сироватка крові пацієнта зберігається в "МеДіС" протягом 3-х днів для можливості проведення додаткових або повторних досліджень. Як дозамовити дослідження без повторного взяття біоматеріалу?

  КУПИТИ ОНЛАЙН    ЗАПИС НА АНАЛІЗИ 


----------------------------------

МеДіС - Твоя Лабораторія!
Інформація, розміщена на сайті, є об'єктом інтелектуальної власності ПП "МеДіС". При копіюванні інформації ОБОВ'ЯЗКОВЕ посилання на дану сторінку