Групи аналізів

Комплекс 83. Вагітність. Триместр I

Ціна: 3245.00 грн
Тривалість виконання: 7 робочих днів
Визначення

До комплексу "Вагітність. Триместр I" входять: 

 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
 • Антитіла до рецептора ТТГ (Antibodies to TSH receotor, Anti-TSHR) 
 • Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG) 
 • Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2)
 • Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG) 
 • Антитіла Ig M до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2) 
 • Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM) 
 • Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii Ig M) 
 • Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST) 
 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
 • Білірубін загальний
 • Глюкоза в сироватці 
 • Загальний білок 
 • Креатинін 
 • Сечовина 
 • Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST 
 • Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С) 
 • HBsAg (Hepatitis B surface antigen) 
 • Коагулограма (згідно Євростандартів)
 • Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі
 • Група крові (ABO), резус-належність (Rh-factor) 

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) – це специфічний фермент, який приймає участь у перетравленні білка. Найбільша концентрація АЛТ у печінці. Значно підвищений рівень АЛТ сигналізує про можливі порушення у функціонуванні печінки та її пошкодження.

Антитіла до рецептора ТТГ - це аутоантитіла, які виробляються самим організмом до рецепторів тиреотропного гормону, що локалізовані на мембрані тиреоцитів. Ці рецептори специфічно зв’язують тиреотропний гормон гіпофізу і забезпечують реалізацію його біологічної дії. Дані рецептори розташовані на епітеліальних клітинах щитоподібної залози. Їхнє основне завдання полягає у зв’язуванні тиреотропного гормону і виконанні  його біологічної дії. При порушенні роботи імунної системи, з метою захисту організму, починають вироблятися антитіла до рецепторів тиреотропіну, внаслідок чого блокується синтез ТТГ, що в свою чергу призводить до підвищення рівня Т3 та Т4.

Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG), Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM) 
Вірус краснухи є збудником краснухи - захворювання, яке зазвичай проявляється легким висипом в дитячому віці. Вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом. Якщо інфікування відбувається після народження, захворювання зрідка супроводжується ускладненнями.

Антитіла IgG до вірусу герпесу 1/2  (HSV-1/2) – це антитіла, які утворюються в організмі людини при інфікуванні вірусом простого герпесу 1 або 2 типів.
Продукція даного виду антитіл розпочинається з 10-14 дня після інфікування, не забезпечують стійкий імунітет та проникають через фетоплацентарний бар’єр.

Антитіла IgG до Токсоплазми - з’являються в кінці 3-4 тижня після інвазії, максимальне значення рівень досягає через 2-3 місяці, як правило зберігаються протягом усього життя.

Антитіла IgM до вірусу герпесу 1/2  (HSV-1/2) – це антитіла, які утворюються в організмі людини при інфікуванні вірусом простого герпесу 1 або 2 типів.

Антитіла IgM до Токсоплазми – з’являються через 1 тиждень після інвазії, максимальне значення рівень досягає через 1 місяць, як правило зникають через 3 місяців, проте можуть зберігатися протягом кількох років. 

Антитіла до Treponema pallidum (IgM + IgG) використовуються для діагностики Treponema pallidum, збудника сифілісу.

Аспартатамінотрансфераза (АСТ) - фермент, який широко поширений в тканинах серця, печінки, нирок, скелетної мускулатури, легень, підшлункової залози. Значне підвищення його активності в сироватці може бути прогностичною ознакою інфаркту міокарда, тому рівень АСТ не є специфічним для ураження печінки, якщо його визначають окремо від інших показників.

Білірубін загальний – жовтий гемохромний пігмент, один з основних складових жовчі, який міститься в сироватці у вигляді двох фракцій: прямого, також має назву зв’язаного або кон’югованого та непрямого (вільного або незв’язаного) білірубіну.

Глюкоза - важливе джерело енергії організму людини. Потрапляючи в організм з їжею перетворюється в глікоген, який зберігається в печінці, або ж в жирні кислоти. Основним регулятором рівня глюкози в нормі є гормон підшлункової залози.

Загальний білок - складається з двох основних компонентів глобулінів та альбуміну.  Білки плазми крові синтезуються клітинами печінки та тканинними макрофагами. Білок в організмі людини виконують безліч функції та є важливим біохімічним показником.

Креатинін - кінцевий дегідратований продукт обміну креатину. Визначення рівня креатиніну  дозволяє оцінити клубочкову фільтрацію. Виділяється лише клубочками, не реабсорбуючись у ниркових канальцях. Тому зниження виведення креатиніну з сечею та підвищення креатиніну в кровi спостерігається у хворих із ураженнями нирок.

Сечовина - кінцевий продукт обміну білків в організмі. Вона видаляється з організму за допомогою клубочкової фільтрації, реабсорбується канальцевим епітелієм нирок і секретується тубулярними клітинами. Дослідження на вміст сечовини в сечі призначають в більшості випадків при встановленні її підвищеного рівня в крові, щоб оцінити видільну здатність нирок.

CITO TEST HIV 1/2 є швидким тестом для якісного виявлення сумарних антитіл (IgM та IgG) до ВІЛ до 1 та 2 типів в цільній крові, сироватці або плазмі крові людини з метою діагностики ВІЛ-інфекції.

Антитіла до антигену вірусу гепатита С (Anti-HCV) - використовуються в якості скринінгового дослідження на наявність гепатиту С, як правило, з'являються в сироватці крові на 4-6 тиждень після інфікування.

Поверхневий антиген гепатиту В (HBsAg) -  поліпептид, який  є компонентом зовнішньої оболонки частинки вірусного гепатиту В. На додаток до незмінних інфекційних вірусних частинок, кров людей, інфікованих ВГВ, містить велику кількість неінфекційних частинок, які складаються лише з поверхневої оболонки, що містить HBsAg. Після зараження, HBsAg є першим імунологічних маркером, що виявляється в сироватці, також він, як правило, вже знаходиться в організмі протягом декількох тижнів або місяців до появи перших клінічних симптомів і інших біохімічних маркерів. Після одужання HBsAg виявляється в сироватці до 6 місяців. Якщо HBsAg присутній більше 6 місяців, необхідно розглянути ймовірність хронізації інфекції гепатиту В.

 


Склад комплексу
Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Антитіла до рецептора ТТГ (Antibodies to TSH receotor, Anti-TSHR), Антитіла IgG до віруса краснухи (Rubella IgG), Антитіла Ig G до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2), Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG), Антитіла Ig M до вірусу герпесу 1/2 (HSV-1/2), Антитіла IgM до краснухи (Rubella IgM), Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii Ig M), Антитіла (IgM, IgG) до Treponema pallidum (CITO TEST), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Білірубін загальний, Глюкоза в сироватці, Загальний білок, Креатинін, Сечовина, Сумарні антитіла (IgG та IgM) до HIV 1/2 (ВІЛ), CITO TEST, Anti-HCV (Антитіла до антигена вірусу гепатита С), HBsAg (Hepatitis B surface antigen), Загальний аналіз крові (Complete blood count) з диференційованим підрахунком лейкоцитів на автоматичному гематологічному аналізаторі, Група крові (ABO), резус-належність (Rh-factor), Коагулограма (згідно Євростандартів)


Перед візитом, будь ласка, ознайомтесь з правилами підготовки до аналізів
Забір біоматеріалу оплачується додатково згідно з прайс-листом. 
Сироватка крові пацієнта зберігається в "МеДіС" протягом 3-х днів для можливості проведення додаткових або повторних досліджень. Як дозамовити дослідження без повторного взяття біоматеріалу?

  КУПИТИ ОНЛАЙН    ЗАПИС НА АНАЛІЗИ 


----------------------------------

МеДіС - Твоя Лабораторія!
Інформація, розміщена на сайті, є об'єктом інтелектуальної власності ПП "МеДіС". При копіюванні інформації ОБОВ'ЯЗКОВЕ посилання на дану сторінку