Місія і цінності

Місія

Допомогти пацієнту зберегти   та покращити своє здоров’я,

допомогти  лікарю  у встановленні  правильного діагнозу.

Ціль

Стати Лабораторією №1 України

Завдання

 • забезпечувати високий рівень обслуговування клієнтів;
 • використовувати новітні та ефективні технології діагностики;
 • систематично впроваджувати нові методи діагностики;
 • залучати до роботи тільки професіоналів;
 • підвищувати кваліфікацію персоналу;
 • створити найбільшу мережу філіалів.

Цінності

 • Повага  до  кожного пацієнта та почуття відповідальності за його здоров'я.
 • Прагнення до постійного розвитку та вдосконалення.
 • Добросовісна та якісна робота.
 • Порядність та чесність.
 • Ініціативність.

Наша команда

Ми працюємо з талановитими людьми, професіональними спеціалістами у галузі лабораторної діагностики. Персонально навчаємо та дбаємо про постійний професійний розвиток всієї команди. Відповідаємо за високий професійний рівень кваліфікації наших спеціалістів, а також підтримуємо ініціативність, яка допомагає нам досягнути досконалості у своїй справі.

 

 ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ

Приватне підприємство «МЕДІС» (далі – ПП «МЕДІС») – приватний заклад охорони здоров’я, який забезпечує повний цикл дослідження та лікування пацієнтів. ПП «МЕДІС» надає спеціалізовану медичну допомогу та багатопрофільні амбулаторні консультації, лабораторну та інструментальну діагностику ряду соматичних захворювань.

Керівництво ПП «МЕДІС» прагне досягнення найкращих показників надання медичної допомоги і створення високого рівня якості життя пацієнтів і тому взяло на себе зобов’язання впровадити систему управління якістю (далі – СУЯ) з використанням її принципів на всіх етапах надання медичної допомоги. Політика в сфері якості ПП «МЕДІС» створює основи для постановки та аналізу стратегічних цілей, спрямованих на повне задоволення потреб пацієнтів та стратегічного планування направлень перспективного розвитку.

Головною метою діяльності ПП «МЕДІС» є:

- забезпечення пацієнтів високоспеціалізованою медичною допомогою;

- впровадження у практику сучасних засобів діагностики та лікування захворювань;

- здійснення заходів щодо профілактики виникнення захворювань та ін.

Пріоритетними завданнями ПП «МЕДІС» є:

−        Використання процесного підходу при наданні медичної допомоги з ефективним управлінням медичними та адміністративними процесами.

−        Висока кваліфікація і професіоналізм персоналу.

−        Високотехнологічне і сучасне обладнання.

−        Дотримання національних і міжнародних стандартів медичної допомоги.

−        Ретельний технологічний та санітарно-епідеміологічний контроль.

−        Відповідальність за якість медичних послуг.

−        Розвиток взаємовідносин з партнерами та зацікавленими сторонами.

Керівництво ПП «МЕДІС» бере на себе зобов’язання щодо:

−        Реалізації Політики в сфері якості, доведення, забезпечення та підтримки її всіма працівниками та ресурсами закладу охорони здоров’я.

−        Відповідності діяльності ПП «МЕДІС» вимогам законодавчих актів та інших обов’язкових умов діяльності закладу охорони здоров’я.

−        Дотримання вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

Для досягнення поставлених цілей керівництвом прийматимуться всі міри, які будуть для цього необхідні, включаючи створення благополучних умов та забезпечення ресурсами.

Керівництво ПП «МЕДІС» в особі Головного лікаря бере на себе зобов’язання підтримувати в робочому стані впроваджену систему управління якістю та постійно поліпшувати її результативність відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, а також гарантує забезпечення умов і ресурсів для реалізації Політики в сфері якості й закликає всіх членів колективу об’єднати зусилля для досягнення поставлених цілей і завдань.

Дана політика у сфері якості доведена до персоналу ПП «МЕДІС» на загальних зборах, а її враховані копії вивішені в місцях, призначених для надання інформації. Політика у сфері якості постійно аналізується на придатність і є основою для планування і розроблення цілей у сфері якості.

 

 

Зображення, які використані в розміщених на сайті матеріалах, є об'єктом спільної інтелектуальної власності ПП "Медіс" та осіб, які там зображені. 

Незаконне їх використання без погодження із власником - карається відповідно до чинного в Україні законодавства.