Групи аналізів

На варті здоров'я українців з 1998 року і жодного компромісу щодо якості аналізів!
Ліцензія МОЗ України АЕ №571840 від 25.12.14. Сертифікат якості ISO 9001:2015

Перед візитом, будь ласка, ознайомтесь з правилами підготовки до аналізів.
Забір біоматеріалу оплачується додатково згідно з прайс-листом.
Як дозамовити дослідження без повторного взяття біоматеріалу?

Назва Термін виконання* Ціна

Антитіла при аутоімунних захворюваннях

Антитіла до цитрулінованого віментину (Anti-MCV) 10 540.00 грн
Антитіла до аквапорину-4 11 770.00 грн
Норадреналін 16 2125.00 грн
Олігоклональні смуги сироватка / ліквор 12 3265.00 грн
Діагностика прееклампсії (SFLT 1, PLGF) 12 2305.00 грн
Антитіла до основного білку мієліну IgG, IgM 12 5290.00 грн
Антитіла до антигену Ro/SS-A 7 910.00 грн
Антитіла до антигену La/SS-B 7 910.00 грн
Проба Кумбса, прямий тест 12 245.00 грн
Інгібітор С1-естерази, концентрація 16 545.00 грн
Проба Кумбса, непрямий тест 12 1835.00 грн
Інгібітор С1-естерази, активність 16 2490.00 грн
Антитіла до ацетилхолінового рецептору 16 895.00 грн
Антитіла до базального гломерулярного апарату нирок 16 1035.00 грн
Антитіла до острівцевих клітин підшлункової залози 16 1250.00 грн
Антитіла до гладкої мускулатури 9 1310.00 грн
Антитіла цитоплазматичні нейтрофільні / CANCA 7 985.00 грн
Антитіла до печінкових-ниркових мікросом 9 1130.00 грн
Антитіла до розчинного печінкового антигену 12 1130.00 грн
АМА-М2-ААТ до мітохондрій 9 655.00 грн
Антитіла до антигену Scl-70 (склеродермія) 9 1040.00 грн
Антитіла до транглютамінази IgA (до ендомізію) 7 910.00 грн
Антитіла до трансглютамінази IgG (до ендомізію) 7 910.00 грн
Антитіла антинуклеарні (ANA-Hep2, IFT, Immunoassay) 9 1300.00 грн
(AMA) Антитіла до мітохондрій 7 850.00 грн
Антитіла до транспортеру цинку ZnT8 і ZnT8-C-Terminus 16 1310.00 грн
Антитіла до рибонуклеопротеїну 9 910.00 грн
Антитіла до парієтальних клітин шлунку 16 1150.00 грн
(ADNA II) Антитіла до нативної ДНК 7 475.00 грн
(cANCA, pANCA) Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла - напівкількісний 16 953.00 грн
(APHL IgМ) Антитіла до фосфоліпідів IgМ 11 330.00 грн
(APHL IgG) Антитіла до фосфоліпідів IgG 11 330.00 грн
Антитіла до кардіоліпіну IgG 7 300.00 грн
Антитіла до кардіоліпіну IgM 7 350.00 грн
Антитіла до ендомізію IgG - напівкількісний 15 1215.00 грн
Антитіла до ендомізію IgA - напівкількісний 14 1175.00 грн
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG 7 750.00 грн
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA 7 855.00 грн
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA 7 615.00 грн
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG 7 660.00 грн
Антитіла Ig A до гліадину 5 330.00 грн
Антитіла IgG до гліадину 5 330.00 грн
Аутоімунна панель 5 1060.00 грн
Фактор системного вовчаку (ANA) 3 140.00 грн

Ревматологічні та гострофазові показники

Фактор комплементу С4 7 655.00 грн
Фактор комплементу С3 7 655.00 грн
Фактор комплементу С2 16 625.00 грн
Капа+лямбда вільні ланцюги (сироватка) 16 1460.00 грн
Капа+лямбда вільні ланцюги (сеча) 12 1460.00 грн
HLA-B27 4 440.00 грн
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 5 80.00 грн
Антистрептолізин-"О" 1 120.00 грн
С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення) 1 120.00 грн
Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 1 120.00 грн
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Anti- CCP) 1 385.00 грн
T-/NK - клітини 1 175.00 грн
Фенотипування лімфом 1 170.00 грн
Імунофенотипування лейкемії 1 200.00 грн

Імуноглобуліни

Імуноглобулін Е (IgE) 1 180.00 грн
Імуноглобулін А (ІgA) 1 125.00 грн
Імуноглобулін М (IgM) 1 125.00 грн
Імуноглобулін G (ІgG) 1 125.00 грн
Імуноглобулін IgG (Підклас 4) (виконується в Німеччині) 9 1440.00 грн

* робочих днів, не враховуючи дня забору
Сироватка крові пацієнта зберігається в "МеДіС" протягом 3-х днів для можливості проведення додаткових або повторних досліджень.

МеДіС - Твоя Лабораторія!
Інформація, розміщена на сайті, є об'єктом інтелектуальної власності ПП "МеДіС". При копіюванні інформації ОБОВ'ЯЗКОВЕ посилання на дану сторінку