Імуноглобулін М (IgM).

Тривалість виконання: 1 робочих днів
Визначення

Імуноглобуліни захищають організм людини від проникнення в нього мікроорганізмів і чужорідних агентів. Вони містять антиген-зв'язуючу частину (Fab-фрагмент (fragment antigen binding - антиген-зв'язуючий фрагмент)) і Fc-фрагмент (fragment crystallizable - фрагмент, здатний до кристалізації), останній з яких може взаємодіяти з клітинами імунної системи і факторами комплементу. Частина імуноглобуліну Fab розпізнає антигени в розчині (наприклад, токсини) і антигени, пов'язані з мікроорганізмами (наприклад, бактерій, вірусів). Антигензв'язуюча ділянка може ініціювати пряму нейтралізацію токсинів, сенсибілізацію імунокомпетентних клітин, ослаблення вірусної інфекційності або розвиток реакції запалення.

Звичайним результатом інфекцій є збільшення вмісту в сироватці крові всіх класів імуноглобулінів. Підвищені рівні IgM виявлені під час захворювань клітин печінки (наприклад, гепатит, цироз печінки), аутоімунних захворювань і особливо при гострих і хронічних вірусних інфекціях. Злоякісна проліферація імуноглобулін-продукуючих клітин (плазматичних клітин) викликає підвищення в сироватці крові рівня окремого імуноглобуліну (плазмоцитома). Дефіцит імуноглобуліну може бути пов'язаний з синдромом втрати білка, спадковим дефіцитом або може бути вторинним відносно лімфоїдних злоякісних новоутворень. У зв'язку з повільним початком синтезу IgM концентрація IgM в сироватці крові у немовлят нижче, ніж у дорослих, не проникають трансплацентарно.

Відхилення від норми

Підвищений рівень IgМ вказує на: гіпер-IgM синдром, множинну мієлому IgМ-типу, макроглобулінемію Вальденстрема, вірусний гепатит, безсимптомну моноклональну IgМ гаммапатію, інфекційний мононуклеоз, гострі та хронічні гнійні, бактеріальні та паразитарні інфекції, внутрішньоутробні інфекції, ентеропатії, гепатит, цироз, ревматоїдний артрит.
Знижений рівень IgМ сигналізує про: агаммаглобулінемію, злоякісні новоутворення.

Коли призначають?

Визначення рівня Ig M використовується для діагостики бактеріальної інфекції, синдрому мальабсорбції, пренатальних інфекцій, аутоімунних захворювань, ревматоїдного артриту, цирозу печінки, гепатитів, онкологічних захворювань.

Рекомендації

IgM є маркером оцінки стану імунної системи.

Додаткова інформація

Імуноглобулін IgM: механізм утворення та особливості дослідження

Сироватковий імуноглобулін М — це клас антитіл, які в нормі першими забезпечують імунну відповідь при контакті організму з антигеном, є показниками гострого інфекційного процесу. IgM вважаються найбільш давнім класом антитіл. Їх кількість складає 5–10% від загальної кількості імуноглобулінів у сироватці крові. IgM найбільш ефективно зв’язуються з комплементом, викликають аглютинацію бактерій, нейтралізують віруси. Значне підвищення концентрації антитіл IgM може спостерігатися при цілому ряді інфекцій як у дорослих, так і у дітей.

Механізм утворення імуноглобулінів IgM

Імуноглобуліни класу IgM продукуються плазматичними клітинами (зрілими В-клітинами) у відповідь на дію антигенів вірусів, грибів, бактерій, паразитів та різних органічних речовин, на які організм реагує як на чужорідних. При первинному зіткненні з ними імунна система розпізнає їх та стимулює плазматичні клітини виробляти антитіла. Вони зв’язують та нейтралізують антигени. Імунна система здатна «запам’ятовувати» антигени, з якими контакт відбувся раніше. При наступному зіткненні з ними забезпечується швидка реакція та продукування більшої кількості антитіл. Імуноглобуліни перешкоджають повторному зараженню та розвитку хвороби.

Імуноглобуліни IgM є найбільш важкими серед антитіл та мають найбільш складну організацію. Саме тому Ig M матері не здатні долати плацентарний бар’єр та проникати у кров дитини. Але імуноглобуліни даного класу плід виробляє самостійно, тому вони беруть участь у його протиінфекційному захисті. Підвищений вміст імуноглобулінів IgM у пуповинній крові свідчить про внутрішньоутробне інфікування плоду.

Специфічні антитіла IgM, які починають вироблятися одразу після зіткнення імунної системи з антигеном, з’являються раніше, ніж імуноглобуліни класу IgG. Їх кількість збільшується протягом перших тижнів після інфікування, а потім починає знижуватися до повного зникнення. Імуноглобуліни IgM поступово заміщуються на IgG, які забезпечують тривалий захист від інфекцій.

Дослідження імуноглобулінів IgM

Вироблення імуноглобулінів IgM може бути як надлишковим, так і недостатнім. Підвищений рівень антитіл спостерігається під час активних інфекційних процесів або при деяких видах імунопроліферативних захворювань (наприклад, мієломна хвороба, макроглобулінемія тощо). Дефіцит антитіл IgM може бути вродженим (первинний, проявляється зрідка) та набутим, який обумовлюється різними факторами, що виснажують гуморальний імунітет.

Показання для призначення тесту на імуноглобуліни класу IgM можуть бути наступними:

  • хронічні або важкі інфекції (оцінка ступеню імунодефіциту);
  • внутрішньоутробні інфекції плоду (дослідження пуповинної крові);
  • аутоімунні захворювання та ревматоїдний артрит;
  • пухлини;
  • цироз печінки;
  • хронічний гепатит;
  • оцінка ефективності препаратів імуноглобулінів тощо.

Дослідження призначаються для оцінки стану імунної системи дітей та дорослих, які часто хворіють  на інфекційні захворювання, при обстеженні пацієнтів з аутоімунними хворобами, з метою діагностики новоутворень, при веденні пацієнтів з імунодефіцитами, перед призначенням препаратів імуноглобулінів, під час їх вживання та після.

Тест на імуноглобуліни IgM можна здати в діагностичному центрі «МеДіс». Ми гарантуємо якісне виконання досліджень та грамотну інтерпретацію отриманих результатів.

135 грнЦіна у відділенні
122 грн Ціна онлайн

Перед візитом, будь ласка, ознайомтесь з правилами підготовки до аналізів
Забір біоматеріалу оплачується додатково згідно з прайс-листом. 
Сироватка крові пацієнта зберігається в "МеДіС" протягом 3-х днів для можливості проведення додаткових або повторних досліджень. Як дозамовити дослідження без повторного взяття біоматеріалу?

  КУПИТИ ОНЛАЙН    ЗАПИС НА АНАЛІЗИ 


----------------------------------

МеДіС - Твоя Лабораторія!
Інформація, розміщена на сайті, є об'єктом інтелектуальної власності ПП "МеДіС". При копіюванні інформації ОБОВ'ЯЗКОВЕ посилання на дану сторінку