Профілі досліджень

Лабораторний центр «МеДіС» володіє найсучаснішою у Західному регіоні технологією лабораторної діагностики, що дає можливість проводити загальний та поглиблений аналіз крові людини. Це забезпечує вчасну та правильну діагностику, а також можливість прогнозувати окремі захворювання.

Лабораторія забезпечить Вас усіма звичайними та спеціалізованими дослідженнями:

 

 • Розширений аналіз крові

(еритроцити, гемоглобін, МСV, MCH, тромбоцити, формула крові, ШОЕ)

 • Біохімія печінки

(трансамінази, білірубін, лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, тимолова проба, γ-глутамінтрансфераза, HBs, HCV)

 • Діагностика атеросклерозу та ІХС

(холестерин, HDL та LDL холестерини, тригліцериди, загальні ліпіди, β-літопротеїди, креатинкіназа)

 • Моніторинг цукрового діабету

(глюкоза, глюкоза після навантаження, мікроальбумін, холестерин, тригліцериди, HDL-холестерин)

 • Захворювання нирок

(креатинін, сечовина, сечова кислота, калій, натрій, альбумін, розширений аналіз сечі)

 • Дослідження згортання крові

(протромбіновий час, фібриноген, фібриноліз, фібриноген В, етаноловий тест, час рекальцифікації , протеїн, С.S)

 • Електролітичний склад рідин організму

(калій, натрій, кальцій, магній, фосфор, хлориди, залізо)

 • Діагностика ревматизму та системних захворювань

(С-реактивний білок, ревмофактор, антистрептолізин, фактор системного вовчаку, білкові фракції, HLA-B27)

 • Діагностика імунітету

(імуноглобуліни M,G,A,E; субпопуляції лімфоцитів, система комплементу, циркулюючі імунні комплекси, фенотипування кісткового мозку)

 • Захворювання підшлункової залози

(амілаза, антиген СА 19-9)

 • Патологія щитовидної залози

(ТТГ, Т3, вільний Т4, антитіла до пероксидази, панель щитовидної залози)