Юридичні послуги в медицині

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ ДЦ «МЕДІС» НАДАЄ  ПОСЛУГИ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ

 

Медичне право:

 • надання комплексних консультацій для роз'яснення положень чинного законодавства України в сфері медичного права;
 • ліцензування медичної діяльності;
 • розробка внутрішніх документів лікувальних закладів;
 • розробка договорів про надання медичних послуг;
 • розробка медико-правових документів, що супроводжують лікувальний процес;
 • оскарження рішень МОЗ щодо відмови у видачі або анулювання ліцензії на медичну практику;

Послуги в сфері господарського права в галузі медицини та суміжних галузях:

 

Корпоративні питання:

 • супровід процедури реєстрації компаній, структурних підрозділів компаній (філії, представництва), громадських організацій, благодійних фондів та фізичних осіб-підприємців;
 • розробка установчих та інших документів, які необхідні для створення і діяльності компаній на території України;
 • супровід реєстрації змін керівника, внесення змін в установчі документи;
 • підготовка, організація та проведення корпоративних заходів (загальних зборів акціонерів, учасників, наглядових рад, рад директорів) відповідно до вимог законодавства, статуту та/або інших внутрішніх документів;
 • підготовка проектів рішень органів управління, корпоративних документів.

Договірна робота:

 • консультування з питань договірного (зобов'язального) права;
 • підготовка та правовий аналіз різного роду цивільно-правових та господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, оренди (лізингу), підряду, доручення, кредитних договорів, спільної діяльності тощо);
 • аналіз проектів договорів з метою виявлення ризиків для клієнта, їх зменшення й приведення проектів у відповідність до вимог чинного законодавства, складання протоколів розбіжностей;
 • участь у переговорах з контрагентами, у зв'язку з укладенням, зміною, виконанням або розірванням договорів;
 • позасудове вирішення спорів, що виникають з господарських договорів.

Супровід поточної господарської діяльності:

 • складання та підготовка проектів листів, заяв, пропозицій, протоколів, претензій, письмових вимог, скарг з питань, що стосуються господарської діяльності клієнта на адресу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, організацій;
 • розробка, складання, правовий аналіз внутрішніх документів клієнта (локальних нормативних актів, кадрових документів, інструкцій, положень, рішень, наказів тощо);
 • правовий аналіз запитів (листів), що надходять на адресу клієнта (запити державних, податкових, правоохоронних органів, адвокатські запити тощо) та підготовка відповідей на такі листи, запити;
 • представництво інтересів клієнта в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах;
 • представництво інтересів клієнта під час проведення перевірок господарської діяльності клієнта;
 • отримання довідок, виписок, витягів із ЄДРПОУ.

Послуги у сфері трудового права:

 • консультації з питань особливостей реалізації трудових і соціальних прав працівників;
 • складання трудових договорів, трудових угод і контрактів, правил внутрішнього трудового розпорядку, іншої внутрішньої документації підприємства, пов'язаної з трудовими відносинами;
 • розробка колективного договору, правовий супровід його укладання та реєстрації;
 • консультації з питань законодавства про працю при звільненні, трудових спорах;
 • здійснення юридичного супроводу звільнення співробітників у зв'язку з реорганізацією підприємств, скорочення штату чи чисельності працівників;
 • складання проектів наказів, документів, що регламентують порядок заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;

Послуги у сфері обігу виробів медичного призначення

 

 • консультації з питань порядку введення в обіг виробів медичного призначення (ВМП) вітчизняного та іноземного виробництва;
 • юридичний супровід процесу декларування відповідності ВМП Технічним регламентам (для ВМП для діагностики in vitro);
 • юридичний супровід декларування змін оптово-відпускних цін на ВМП;
 • представництво клієнта в державних органах та органах з оцінки відповідності, оскарження дій та/або бездіяльності цих органів в досудовому і в судовому порядку.

 

 

-  Консультації надають 3 досвідчені юристи та 1 адвокат

-  Досвід роботи в медичній галузі 5 років

-  Консультування та супровід 9 приватних медичних структур

-  Підготовлено та отримано 65 ліцензій на медичну практику

 

Запис на консультацію за тел. (032) 260 25 00

Прийом ведеться за адресою : м.Львів, вул. Некрасова, 35В, ПП «Медіс»